Головна / Компанія / Корпоративна політика

Компанія

Корпоративна політика
ПОЛІТИКА  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в сфері професійної безпеки та здоров’я персоналу Основною метою своєї діяльності Товариство вважає найбільш повне задоволення сьогоднішніх та майбутніх потреб і очікувань Замовників в сфері передачі та постачання електричної енергії в умовах мінімального негативного впливу на навколишнє середовище, забезпечення професійної безпеки та здоров’я персоналу...
1. Мета           1.1. Метою даного Положення є створення правових, економічних і організаційних умов для формування в ПАТ “Вінницяобленерго” (надалі — Товариство) сучасного  та ефективного  інформаційного простору. 1.2. Положення є внутрішнім документом Товариства. Положення  визначає основні принципи інформаційної політики, правила...
Стрімкий розвиток інформаційного простору та повернення до духовності, моральності усіх сфер життя спричинили широкий вжиток таких понять як етика спілкування, корпоративна культура, корпоративна етика. Особливо це стосується сфери ділового спілкування. Сучасні міжнародні та вітчизняні компанії мають свої кодекси корпоративної етики й чітко притримуються їх. Практика найбільш успішних свідчить...
Добір персоналу та комплектація робочих місць та посад ПАТ «Вінницяобленерго» здійснюється кандидатами необхідного рівня професійної кваліфікації та стану здоров’я. Кваліфікаційні вимоги, у тому числі обсяг знань та навичок для кожної посади, а також вимоги до стану здоров’я кандидатів на певні посади встановлюються Галузевими нормативними документами. З метою оптимізації відбору та найму на...
1. Призначення і область застосування Даний Кодекс корпоративної культури співробітників ПАТ “Вінницяобленерго” (далі – Кодекс) – офіційний внутрішній документ, спрямований на підтримку і виховання корпоративної культури, традицій, системи цінностей, переконань, ділових принципів, норм поведінки тощо, які склалися в ПАТ“Вінницяобленерго” (далі - Товариство) за час діяльності та сприймаються і...
Важливим кроком в роботі з персоналом є організація виробничої і соціальної адаптації новоприйнятих співробітників. Перш за все, вона необхідна для того, щоб скоротити час, який зазвичай потрібний новому співробітникові, щоб освоїтися на новому робочому місці і почати працювати з максимальною віддачею. Процес адаптації включає в себе наступні аспекти: 1) Організаційна адаптація – процес,...
1. Основні положення Службова етика співробітників Товариства грунтується на патріотизмі, гуманізмі, почутті обов'язку і відповідальності за доручену справу, дотриманні принципу законності. Основними нормами службової поведінки є чесність, порядність, дисциплінованість, сумлінність, пунктуальність, скромність і ввічливість. Дотримання високих стандартів ділової етики та підтримка репутації...
Надаючи особливого значення навчанню персоналу, в ПАТ «Вінницяобленерго» відкрито власний Учбовий центр, діяльність якого проводиться на сучасній матеріально-технічній та навчально-виробничій базі. В учбовому центрі облаштовані за сучасними вимогами навчальні кабінети, функціонують навчальні лабораторія і майстерня, навчально-тренувальний полігон, технічна бібліотека, методичний кабінет, музей...
Корпоративна культура є серйозним управлінським інструментом, що дозволяє здолати поріг між особистими цілями співробітників і цілями Товариства та об’єднати їх. ПАТ “Вінницяобленерго” вимагатиме беззаперечного дотримання положень Кодексу від усіх співробітників незалежно від посадового статусу та звання. Сприяння та втілення в життя цього Кодексу кожним співробітником — це запорука...
Одним із важливих складників системи управління персоналом в ПАТ «Вінницяобленерго» є створення умов для постійного стимулювання кожного працівника Товариства до самовдосконалення шляхом щорічної його оцінки, з метою ротації кадрів та сприяння кар’єрному росту кращих. Один із ефективних методів оцінки персоналу – атестація. Атестація працівників – це процедура оцінки професійного рівня...

Сторінки

Доступ до публічної інформації
Персональний кабінет ПАТ "Вінницяобленерго"
Передати показники лічильника
Способи передачі показників
ПАТ "Вінницягаз"
Кол-центр
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку