Головна / Споживачам / Фізичним особам / Питання-відповідь

Споживачам

Питання-відповідь

У разі сумніву споживача у правильній роботі приладу обліку він може звернутися до енергопостачальника для проведення експертизи. Після оплати споживачем вартості робіт енергопостачальник протягом 20 днів проводить експертизу. У разі підтвердження експертизою неправильної роботи приладу обліку енергопостачальник відшкодовує споживачу всі витрати, пов’язані з проведенням експертизи. “Неправильна робота” приладу обліку – це невідповідність допустимих похибок (відхилень) приладу обліку вимогам нормативно-технічних документів вимогам паспорту на прилад обліку. 

У разі виявлення зовнішнього пошкодження приладу обліку, зриву пломби або його несправності в роботі споживач зобов’язаний негайно повідомити енергопостачальника. Якщо прилад обліку пошкоджений з вини споживача, то споживач відшкодовує вартість перевірки, ремонту, встановлення нового приладу обліку. В інших випадках перевірка, ремонт або заміна пошкодженого чи втраченого приладу обліку здійснюється за рахунок енергопостачальника або організації, яка відповідає за збереження приладу обліку. До пошкодження приладів обліку електроенергії відносяться: зрив пломб, розбите скло, проколи, тріщини в корпусі тощо. Порушення пломби на приладі обліку позбавляє законної сили облік електричної енергії, що здійснюється приладом.

Експертиза приладу обліку проводиться комісією у складі представників енергопостачальника та територіального органу Держстандарту. Експертиза приладу обліку, який належить споживачу або за збереження якого він відповідає, здійснюється у присутності споживача. За результатами експертизи складається акт. 

Енергопостачальник безкоштовно здійснює планову повірку, обслуговування та ремонт приладів обліку у терміни встановлені нормативно-технічною документацією. Позапланова заміна приладу обліку проводиться за рахунок споживача.

 

Так, якщо це не суперечить Правилам улаштування електроустановок (ПУЕ) і виконується енергопостачальником за рахунок замовника.

Всі прилади обліку розраховані на споживання електроенергії згідно умов договору про користування електричною енергією для населення. У разі збільшення потужності в квартирі, будинку, споживач повинен звернутися до енергопостачальника за технічними умовами. 

Незалежно від того, де лічильник знаходиться: у вашій квартирі, приватному будинку чи на сходовій клітці, для того, щоб його відремонтували, вам спершу необхідно написати заяву до енергозбуту. В цій заяві треба чітко викласти проблему, описати стан лічильника і дату, коли він припинив працювати або був пошкоджений. До пошкоджень приладів обліку електричної енергії відносяться: пошкодження та зрив пломби, розбите скло, отвори та тріщини в корпусі тощо. Якщо лічильник пошкоджено не з вашої вини, то заміну або ремонт буде здійснено безкоштовно, якщо ні, то вам буде виставлено рахунок до сплати, який враховуватиме всі затрати на заміну і ремонт приладу обліку

У випадку виявлення пошкоджень лічильника вам необхідно обов'язково звернутися до енергопостачальника з заявою. Приховування споживачем інформації про пошкодження або несправність приладу обліку чи пломби є порушенням "Правил користування електричною енергією (для населення)" і тягне за собою адміністративну відповідальність.
Знімати лічильник та порушувати пломби самостійно не можна ні в якому разі. 

Згідно діючих правил, ваше прохання, викладене у заяві, буде розглянуто і виконано у двадцятиденний термін. 

Сторінки

Енергетика Онлайн
Персональний кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати показники лічильника
Способи передачі показників
Список електропостачальників
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації