Головна / Акціонерам / Квартальна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 1 квартал 2014 року

Акціонерам

Квартальна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 1 квартал 2014 року
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Касіч Ю.П.

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2014 року

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова формаАкціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ00130694
4. Місцезнаходженнявул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050
5. Міжміський код, телефон та факс(0432) 52-50-59, (0432)52-50-11

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії25.04.2014
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.voe.com.ua/index_.shtml в мережі Інтернет25.04.2014
 • Доступ до публічної інформації
 • Персональний кабінет ПАТ "Вінницяобленерго"
 • SMS повідомлення з показниками
 • ПАТ "Вінницягаз"
 • Кол-центр
 • Телефон довіри
 • Як отримати субсидію?
 • IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
 • УЧБОВИЙ ЦЕНТР
 • Структурні одиниці
 • Інтегрована система менеджменту
 • Охорона праці