Головна / Акціонерам / Повідомлення акціонерам

Акціонерам

Повідомлення акціонерам
Бланк заяви на отримання дивідендів
ПОВІДОМЛЕННЯ про  проведення  річних  загальних  зборів акціонерного товариства Повне  найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2. Шановні акціонери!      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО...
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2. Шановні акціонери! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що згідно ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства” на вимогу акціонера, який є власником більше 5...
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2. Шановні акціонери! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 03березня 2015 року об...
Витяг з Протоколу № 6 засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" (далі - "Товариство") м.Київ 24 червня 2014 року Присутні: 1. Голова Наглядової Ради – Компанія ГАРЕНСІЯ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІИІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED) в особі Уманської Олени Петрівни, що діє на підставі довіреності від 29.04.2014 р. 2. Член Наглядової Ради – Компанія ЕНЕРДЖІ...
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2. Шановні акціонери! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що згідно ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства” на вимогу акціонерів, які є власниками більше 5 відсотків...
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2. Шановні акціонери! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 23 квітня 2014 року об 11.00 годині за...
ПОВІДОМЛЕННЯ про зміни у порядку денному річних загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2. Шановні акціонери! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що згідно ст. 38 Закону...
ПОВiДОМЛЕННЯ про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства Повне найменування товариства: ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО> Мiсцезнаходження товариства згiдно його статуту: Україна, 21100, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, буд. 2. Шановнi акцiонери! ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО> повiдомляє вас, що 19 квiтня 2013 року об 11....

Сторінки

Доступ до публічної інформації
Персональний кабінет ПАТ "Вінницяобленерго"
Передати показники лічильника
Способи передачі показників
Список електропостачальників
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку