Головна / Персонал

Персонал

Персонал

Однiєю iз важливих складових успiху ПАТ "Вiнницяобленерго" є якiсний склад персоналу, рiвень його квалiфiкацiї та iнiцiативи.
Станом на 01 січня 2018 року чисельнiсть штатних працiвникiв "Вiнницяобленерго" склала 4624 чоловік, розподіл яких за категоріями видно з діаграми 1.

Чисельність штатних працівників ПАТ «Вінницяобленерго» в розрізі категорій

Діаграма 1.

В Товаристві працює 7 кандидатiв наук; 63,91 відсотки всього персоналу має вищу освіту (повну, базову, неповну). Із загальної чисельностi 30,08% складають працiвники вiком до 35 рокiв, з них 41,84 % працюють на керiвних та інженерно-технічних посадах.

Середнiй вiк працiвникiв Товариства - 41 років.

В структурних одиницях на 291 ключову посаду сформовано кадровий резерв із 311 працівників, які пройшли відповідну підготовку за індивідуальними програмами навчання.

Протягом 2017 року пройшли перепідготовку 257 та підвищили кваліфікацію з відривом від виробництва 357 працівників Товариства.

Доступ до публічної інформації
Персональний кабінет ПАТ "Вінницяобленерго"
Передати показники лічильника
Способи передачі показників
ПАТ "Вінницягаз"
Кол-центр
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку