Акціонерам

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 20.04.2012

20 квітня 2012

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма емітента:   Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  00130694

1.4. Місцезнаходження емітента: 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:  (0432)525-059, 525-011

1.6. Електронна поштова адреса емітента:  kanc@voe.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:   www.voe.com.ua/index_.shtml

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

На підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго" від 18.04.2012 р.(протокол №1/2012 від 18.04.2012р.):

- звільнено  Голову Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго"  - Катренка  Григорія  Миколайовича, паспорт  серія СН номер 984943 виданий 15.12.1998 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який  був  Головою  Наглядової ради з 14.04.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.

 -  звільнено члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Токареву  Людмилу Михайлівну , паспорт серія  СН  № 944564, виданий 19.01.1999 р. Старокиївським  РУ  ГУ  МВС України в м.Києві, яка була членом  Наглядової ради  з  15.03.2011р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не  має. Частка в статутному капіталі емітента складає  0,00003%.

-  звільнено  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Комаренка Олександра Івановича , який  був  членом  Наглядової ради з 15.03.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.

Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  звільнено  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" - Гайдамаку Наталію Володимирівну,  паспорт  серія  СН  № 308428,  виданий 03.10.1996 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка  була  членом  Наглядової ради з 15.03.2011 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,0001%.

-  звільнено  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" - Козакову  Аліну Володимирівну, яка була  членом  Наглядової ради з  15.03.2011 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  звільнено  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу Національну акціонерну компанію "Енергетична компанія України", код ЄДРПОУ 32984271( свідоцтво про державну реєстрацію серія  АОО  №012751 від 22.06.2004 року, видане Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією), яка була   членом Наглядової ради з 15.03.2011 р. Частка в статутному капіталі емітента складає 25,00%.

-  звільнено  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу  Компанію „ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД” (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED) , Кіпр,  реєстраційний номер НЕ 251633 , виданий 26.06.2009 р. Реєстратором компаній;  яка  була  членом  Наглядової ради з 15.03.2011 р. Частка в статутному капіталі емітента складає  22,4431%.

- звільнено Голову Ревізійної комісії ПАТ "Вінницяобленерго" - Палійчук Наталію Олексіївну, паспорт серія СН № 548524,  виданий 19.08.1997 р. Залізничним  РУ  ГУ  МВС  України в м. Києві, яка була Головою Ревізійної комісії з 14.04.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емiтента складає 0,00003%.

-  звільнено  члена Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Горелика Леоніда Михайловича, паспорт серія  СН № 850817 виданий 14.07.1998 р. Дарницьким РУ ГУ МВС  України в м. Києві,  який  був  членом  Ревізійної комісії з 15.03.2011 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.

-  звільнено  члена Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" - Каніщеву Ганну Василівну,   яка  була  членом  Ревізійної комісії з 15.03.2011 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,0001%. Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  звільнено  члена Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" - Кулагіну Віту  Дмитрівну, яка  була  членом  Ревізійної комісії з 15.03.2011 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  звільнено  члена Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" - Іонову Оксану Борисівну,  яка  була  членом  Ревізійної комісії з 15.03.2011 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  призначено  Головою Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу  Компанію „ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД” (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), Кіпр, реєстраційний номер НЕ 251633 виданий  26.06.2009 р. Реєстратором компаній. Строк, на який призначено особу - відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Наглядову раду ПАТ "Вінницяобленерго". Частка в статутному капіталі емітента складає 22,4431%.

-  призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", код ЄДРПОУ  31443937 ( Свідоцтво про державну реєстрацію  серія АОО № 713406 видане 02.04.2001 р. Виконавчим комітетом Луганської міської ради). Строк, на який призначено особу -  до  моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 50,00%.

-  призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" - Комаренка Олександра Івановича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності :  Віце-президент НАК "Енергетична компанія України", завідувач секретаріату коаліції ДФ у Верховній Раді України  п'ятого скликання, заступник Головного управління ДСУ, Віце-президент НАК "ЕКУ".   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає  0,00003% .

Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -   Малиніна Максима  Юрійовича . Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Генеральний директор ЗАТ "Управляюча компанія АГ Капітал", начальник служби внутрішнього контролю представництва  АТ "Енергетичний Стандарт" (Швейцарія) м. Москва", начальник служби внутрішнього контролю "ТОВ "Енерджі Стандарт Фанд Менеджмент Лімітед (Республіка  Кіпр) м. Москва" .   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Овденко  Галину Володимирівну. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:  спеціаліст  корпоративного відділу ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", фахівець відділу контролю та внутрішнього аудиту ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР".   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,00003%.

Згоди  особи  на розкриття паспортних даних  не отримано.

-  призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" - Попова  Сергія Андрійовича, паспорт серія СА №138514, виданий  02.03.1996 р.  Енергодарським МВ УМВС України в Запорізькій області . Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Генеральний директор ВАТ "Центренерго", Віце-президент НАК "Енергетична компанія України".  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

-  призначено  членом  Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу Компанію ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД  ПАУЕР ЛІМІТЕД ( ENERGY STANDARD  POWER  LIMITED) Кіпр , реєстраційний номер НЕ 240712 , виданий 27.10.2008 р. Реєстратором компаній.  Строк, на який призначено особу  - до  моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.

-  призначено  Головою Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Івахно Віталія Валерійовича . Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник генерального директора  ДП "Завод ім. Малишева" , заступник генерального директора  КП "Запорізький титано-магнієвий комбінат", директор з економіки ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент",  директор департаменту  економіки та фінансів дивізіону енергетики  ТОВ "Енергетичний Стандарт (Україна)", директор департаменту економіки та фінансів Київського представництва ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ  ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ".   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Ревізійну комісію  ПАТ "Вінницяобленерго". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Згоди  особи  на розкриття паспортних даних  не отримано.

-  призначено  члена Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Петрикову Олену Анатоліївну. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:  головний бухгалтер  ТОВ ВКФ "Агроторгсервіс", фінансовий аналітик  ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент",  провідний спеціаліст департаменту економіки та фінансів дивізіону енергетики  ТОВ "Енергетичний Стандарт (Україна)",  провідний економіст  департаменту  економіки та фінансів Київського представництва  ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ".   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Згоди  особи  на розкриття паспортних даних  не отримано.

-  призначено  члена Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Романенко Ольгу Олегівну. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:  бухгалтер  ТОВ "Рітейл Партнерс Україна", заступник головного бухгалтера  ТОВ "Укрспецмед",  головний бухгалтер ТОВ "Профмедсервіс", головний бухгалтер ТОВ "ЕНЕРДЖІ СЕРВІС". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Згоди  особи  на розкриття паспортних даних  не отримано.

-  призначено  члена Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу Національну акціонерну компанію "Енергетична компанія України",  код ЄДРПОУ 32984271( свідоцтво про державну реєстрацію серія  АОО  № 012751 від 22.06.2004 року, видане Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією). Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 25,00%.

-  призначено  члена Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Новоторову Світлану Олександрівну. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:  бухгалтер  ТОВ  " УКРЕНЕРГОРЕЄСТР". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Згоди  особи  на розкриття паспортних даних  не отримано.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

Генеральний директор

 

 

 

Ніцак М.Г.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

19 квітня 2012 р.

(дата) 

Поділитись: