Акціонерам

Рiчна iнформацiя емiтента за 2014 рiк

29 квітня 2015

 

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма: Акцiонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ: 00130694
4. Місцезнаходження емітента: вул.1-го Травня, б.2, м. Вінниця, 21050, Україна
5. Міжміський код та телефон: (0432)525-059, (0432)525-011
6. Електронна поштова адреса: kanc@voe.com.ua

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Поділитись: