Акціонерам

Рiчна iнформацiя емiтента за 2016 рiк

27 квітня 2017

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма: Акцiонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ: 00130694
4. Місцезнаходження емітента: вул.Магістратська (1-го Травня), б.2, м. Вінниця, 21050, Україна
5. Міжміський код та телефон: (0432)525-059, (0432)525-011
6. Електронна поштова адреса: kanc@voe.com.ua
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
Поділитись: