Акціонерам

Річна інформація емітента за 2020 рік

30 квітня 2021

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма: Акцiонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ: 00130694
4. Місцезнаходження емітента: вул.Магістратська, б.2, м. Вінниця, 21050, Україна
5. Міжміський код та телефон: (0432)52-50-59, (0432)52-50-11
6. Електронна поштова адреса: kanc@voe.com.ua
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
richna_informaciya_emitenta_cinnyh_paperiv_za_2020_rik.pdf.p7s.p7s
Поділитись: