Головна / Додаток 1 до договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії

Додаток 1 до договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії

Додаток 1 до договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії

Додаток №1

до договору постачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії

№_____ від «____»___________20___р.

 

Порядок розрахунків

 

 1. Визначення погодинних, добових та місячних обсягів купівлі Постачальником електричної енергії на Оптовому ринку України та на новому ринку електричної енергії до початку процесу інформаційного обміну між учасниками ринку через центральну інформаційно-комунікаційну платформу адміністратора комерційного обліку (Датахаб) Сторонами здійснюється згідно Постанови НКРЕКП № 2118 від 28.12.2018 р. «Про затвердження тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період».
 2. Постачальник зобов’язаний до 16-00 24 числа місяця, що передує розрахунковому місяцю, надати Оператору системи розподілу (ОСР) :
  • повідомлення про замовлений обсяг купівлі електричної енергії
  • перелік точок комерційного обліку електроенергії споживачів Постачальника, за якими забезпечується розподіл електричної енергії мережами Оператора системи розподілу – Додаток 3 до договору постачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.
 3. На основі наданого Постачальником повідомлення про замовлений обсяг купівлі електричної енергії ОСР до 25 числа місяця, що передує розрахунковому місяцю, надає рахунок-фактуру на послуги з розподілу електричної енергії.  На вартість послуг з розподілу електроенергії нараховується податок на додану вартість відповідно до законодавства України.  Оплата послуг з розподілу електроенергії здійснюється Постачальником окремими платіжними дорученнями на підставі виставлених ОСР рахунків в 5-денний термін з моменту отримання рахунку-фактури ОСР, в обсязі не нижче 100 % вартості вказаних послуг на розрахунковий місяць.
 4. У разі необхідності, Постачальник може скоригувати заявлені обсяги купівлі електроенергії на розрахунковий період шляхом надання повідомлення, ОСР до 15-го числа розрахункового місяця включно. Оплата за послуги з розподілу електричної енергії додатково заявлених обсягів електричної енергії здійснюється постачальником до 15-го числа розрахункового місяця включно.
 5. У разі зміни тарифу на послуги з розподілу електроенергії нормативно-правовим актом НКРЕКП, ОСР має право здійснити перерахунок вартості послуг з розподілу електричної енергії та виставити додатковий рахунок-фактуру. Додатковий рахунок-фактура має бути сплачений Постачальником в 5-денний термін з моменту отримання рахунку-фактури ОСР.
 6. За підсумками розрахункового періоду до 16:00 7-го числа місяця, що є наступним за розрахунковим місяцем, ОСР надає, а Постачальник узгоджує,  фактичні обсяги купівлі електричної енергії Постачальником у розрахунковому місяці, сумарно та в розрізі споживачів. ОСР складає та надає на погодження Постачальнику Акт наданих послуг  з розподілу електричної енергії. Постачальник здійснює остаточний розрахунок з ОСР за попередній розрахунковий період протягом п'яти банківських днів після отримання Акту виконаних робіт. У випадку порушення термінів остаточного розрахунку ОСР має право нарахувати пеню у розмірі 0,2 % від суми прострочення платежу (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день прострочення) за кожен день прострочення. Пеня нараховується до повного виконання Постачальником своїх зобов'язань.
 7. У разі якщо фактичний обсяг оплати Постачальником послуг з розподілу електричної енергії перевищує суму, зазначену в Акті наданих послуг, ОСР за умови відсутності вимоги Постачальника про повернення коштів зараховує надлишок як авансовий платіж на наступні розрахункові періоди. Якщо Постачальник висуває вимогу про повернення коштів, кошти підлягають поверненню протягом 3(трьох) банківських днів. У разі недотримання ОСР цих термінів Постачальник має право нарахувати пеню у розмірі 0,2% від суми прострочення платежу (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день прострочення) за кожен день прострочення. Пеня нараховується до повного виконання ОСР зобов'язань щодо повернення коштів.

   

 

 

Генеральний директор

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Директор

 

 

______________________ А.Л. Поліщук

                                        М.П.

 

___________________    ____________

                                        М.П.

 

Документи
Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
Як отримати субсидію?
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ