Загальна інформація

Інформація щодо переходу до стимулюючого регулювання.

15 жовтня 2013

З метою підготовки та забезпечення переходу до стимулюючого регулювання, у відповідності до Методичних рекомендацій щодо плану роботи ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з підготовки до переходу до стимулюючого регулювання, затверджених Постановою НКРЕ від 15.08.2013 №1109, наказом по Товариству від 02.09.2013 року № 300-1 створено комісію з питань підготовки переходу до стимулюючого регулювання під головуванням Генерального директора, складено та затверджено 16.09.2013 року План роботи з підготовки до переходу на стимулююче регулювання (розміщено на сайті Товариства), проводиться інтенсивна робота по реалізації заходів зазначеного Плану.

В Товаристві проведено оцінку активів згідно Методики, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12.03.2013 року № 293 та отримано Рецензію ФДМУ на звіт про незалежну оцінку активів з позитивним загальним висновком.

У відповідності до Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, затвердженого Постановою НКРЕ від 26.07.2013 року № 1031, розроблено та затверджено наказом від 16.09.2013 № 345 "Порядок розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ПАТ “Вінницяобленерго".

Відповідно до рекомендацій НКРЕ здійснюються заходи по інформуванню органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості про діяльність Товариства при переході до стимулюючого регулювання, зокрема:
- підготовлена інформація “Про застосування стимулюючого регулювання” в ПАТ “Вінницяобленерго”;
- проведено наради з директорами РЕМ та персоналом Товариства;
- проведено брифінг з питань переходу на стимулююче регулювання з представниками ЗМI, громадських організацій;
- проводяться наради з керівниками місцевих органів влади з інформуванням про діяльність Товариства в умовах переходу до стимулюючого регулювання;
- інформація про застосування стимулюючого регулювання в ПАТ “Вінницяобленерго” та план роботи з підготовки до переходу на стимулююче регулювання розміщено на сайті Товариства, опубліковано в газеті “Вінниччина”, доведено до керівництва обласної та районних держадміністрацій;
- розроблена тематика навчальних семінарів для відповідних категорій персоналу товариства з питань застосування стимулюючого регулювання.

До НКРЕ України подані документи та розрахунки для встановлення ПАТ "Вінницяобленерго" тарифів на передачу та постачання електроенергії у разі застосування стимулюючого регулювання відповідно до Процедури, затвердженої Постановою НКРЕ від 26.07.2013 року № 1030.

Поділитись: