Загальна інформація

Інформація щодо виконання Плану роботи з переходу ПАТ "Вінницяобленерго" до стимулюючого регулювання.

15 листопада 2013

І. По розділу І "Заходи з інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості про діяльність Товариства при переході до стимулюючого регулювання":
         - п. 1-2 Протягом вересня 2013 року у 28 електромережах ПАТ "Вінницяобленерго" були проведені збори колективів з метою інформування працівників щодо переходу Товариства до стимулюючого регулювання. Органи місцевої ради були проінформовані наступним чином: по-перше, у всі районі держадміністрації направлені листи з інформацією про застосування стимулюючого регулювання ПАТ "Вінницяобленерго", а також на нарадах держадміністрацій представники електричних мереж ознайомили керівників районів, селищних Рад з докладною інформацією щодо стимулюючого регулювання. Семінари та наради проводились згідно графіку.
         - п.3-4-5 На сайті Товариства інформація оформлюється у вигляді інформаційних повідомлень, зокрема:
              - інформація “Про застосування стимулюючого регулювання” в ПАТ “Вінницяобленерго”;
              - про проведення брифінгу з питань переходу на стимулююче регулювання з представниками ЗМІ, громадських організацій;
              - розміщено на сайті Товариства та опубліковано в газеті “Вінниччина” План роботи з підготовки до переходу на стимулююче регулювання;
              - інформація про виконані заходи щодо переходу до стимулюючого регулювання;
              - інформація щодо створення Кол-центру;
              - інформація про рівень розрахунків споживачів за спожиту електроенергію;
              - інформація стосовно планових відключень на листопад 2013 року;
              - розміщена веб-сторінка та розроблено відповідне програмне забезпечення для формування та публікації інформації щодо планових перерв в електропостачанні споживачів.

              Заплановано на 2014 рік:.
              - створення програмно-технічного комплексу контактного центру (ПТК КЦ) ПАТ "Вінницяобленерго", який, через автоматизований прийом та розподіл телефонних запитів за багатоканальною телефонною лінією, забезпечить більш високий рівень інформаційного обслуговування споживачів, дасть можливість використовувати для цього технічні можливості, бази даних та інформаційні ресурси диспетчерської, енергозбутової, аварійної та інших служб Товариства;
              - проведення робіт з ремонту, модернізації та введенню в експлуатацію нових засобів зв'язку, що покращує якість та надійність диспетчерського зв'язку, підвищує рівень оперативності по забезпеченню безперебійного енергопостачання;
              - роботи по впровадженню фінансово-бухгалтерських модулів в комплексній системі управління ресурсами підприємства SAP ERP.
         п. 6. Розміщена на сайті інформація щодо джерел походження електричної енергії у загальній структурі обсягу купленої електричної енергії ПАТ «Вінницяобленерго» у 2012 р.
         Розміщена інформація щодо умов приєднання до електричних мереж, правил зміни приєднаної потужності або категорії споживання, розмір ставок плати за приєднання, пам'ятка про порядок приєднання до електричних мереж об’єктів замовників.


         З метою профілактики виробничого травматизму та електротравматизму серед населення:
         - в цілях профілактики електротравматизму серед населення закуплено та розповсюджено серед шкіл, технікумів, дошкільних дитячих закладів, сільських та селищних Рад тощо 6800 плакатів «ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА»;
         - організовано та проводиться навчання в районних відділах освіти з директорами шкіл та викладачами основ безпеки життєдіяльності щодо небезпеки електричного струму та правил поводження в місцях розміщення трансформаторних підстанцій, повітряних ліній електропередач, заборони наближення до обірваних проводів ЛЕП;
         - персоналом електромереж згідно розроблених графіків в школах, ліцеях, гімназіях проводяться заняття з учнями з питань електробезпеки;
         - в навчальні заклади надано для перегляду фільм «Електробезпека для дітей»;
         - в навчальних закладах оформлюються куточки з питань електробезпеки;
         - на зворотній стороні рахунків на сплату електроенергії друкується пам’ятка з електробезпеки для споживачів;
         - видано журнал «Електробезпека для дітей» в кількості 10000 прим;
         - на опорах ліній електропередач в охоронній зоні яких знаходяться водойми встановлено плакати про заборону риболовлі;
         - в цілях профілактики травматизму серед персоналу ПАТ «Вінницяобленерго» проводиться навчання з ОП, ТЕ та ПБ, надсилаються та опрацьовуються повідомлення про нещасні випадки, що сталися в електроенергетичній галузі України;
         - в структурних одиницях ПАТ «Вінницяобленерго» щомісяця проводиться День ОП;
         - проводяться змагання серед бригад розподільчих мереж «Кращий за професією».
        
ІІ. По розділу 2 "Організаційно-технічні заходи":
         п. 1 Розроблена тематика для відповідних категорій персоналу товариства та проводяться навчальні семінари з питань підготовки та переходу до стимулюючого регулювання.
         п. 2. Проведено аналіз діючої в Товаристві системи матеріального та морального стимулювання праці. Діюча система матеріального та морального стимулювання в Товаристві в цілому забезпечує ефективне стимулювання працівників. На основі проведеного аналізу діючої системи матеріального та морального стимулювання праці в Товаристві внесені зміни до Положення "Про преміювання працівників виробничого персоналу ПАТ "Вінницяобленерго" за результатами фінансово-господарської діяльності" (місяць), які вводяться з 01.01.2014 року та забезпечать підвищення мотивації праці та відповідно продуктивності праці.
         п. 3-4 На даний час ЦДС проводиться аналіз перерв в електропостачанні внаслідок технологічних порушень, що сталися протягом звітного періоду. Інформація щодо найбільш проблемних місць у мережах 0,4-110 кВ ПАТ "Вінницяобленерго" за звітний період надається керівництву Товариства для вжиття відповідних заходів.
         26.09.2013р. на базі Чечельницьких ЕМ проведено навчання керівного складу ОДГ ЕМ з питань надання інформації щодо виконання показників надійності.
         Наказом ПАТ "Вінницяобленерго" № 351 від 19.09.13р. передбачено персональну відповідальність керівництва СО за достовірність звітної інформації з питань перерв в електропостачанні споживачів.
         Директорам ЕМ направлений лист від 21.10.2013 № 28-3682-у щодо надання графіків планових ремонтів обладнання в мережах 0,4-10 (6) кВ.
         Інформацію стосовно планових відключень на листопад 2013р. розміщено на сайті. Вирішується питання щодо розміщення вищезазначеної інформації у місцевих засобах масової інформації.
         13.11.2013р. проведено нараду-семінар з питань організації роботи з планування ремонтів обладнання в мережах 0,4-10(6) кВ та навчання роботі в програмному модулі "Формування та публікація планів відключень споживачів" інформаційної системи "Опрацювання звітності".
         Проведена перевірка Тростянецьких ЕМ, Іллінецьких ЕМ та Оратівських ЕМ стосовно якості ведення реєстрів перерв в електропостачанні.
         п.5 В Товаристві організована і постійно проводиться робота із розробки та виконання організаційно-технічних заходів зі зниження ТВЕ.
         п.6.1 Згідно інвестпрограми (ІП) станом на 01.11.2013р. замінено застарілих однофазних індукційних лічильників кл.2.5 за 2013р. – 25171 шт., з 30583шт. запланованих.
         п.6.2. Згідно ІП в 2013р. передбачено замінити 200 шт. 1 ф. тарифних лічильників та 200 шт. 3ф. тарифних лічильників. Замінено станом на 01.11.2013р. 1ф. лічильників – 178шт, 3ф. лічильників – 168 шт.
         п.6.3.1 Згідно ІП в 2013р. передбачено замінити - 446 шт. 1 ф. лічильників типу СМАРТ, 64 шт. 3ф. лічильників типу СМАРТ, та10 шт маршрутизаторів. Замінено станом на 01.10.2013р. 1ф. лічильників типу СМАРТ – 319 шт, 3ф. лічильників типу СМАРТ – 43 шт., маршрутизаторів – 7шт.
         п.6.5 Структурними одиницями ЕМ (0,4 кВ) та службою засобів обліку (СЗО) щорічно розробляються графіки планових замін (держповірок) засобів обліку електроенергії споживачів. СЗО складено графік проведення планових технічних перевірок на 2013-2014 роки. Виконання складених графіків постійно контролюється.
         п.6.6.1 В технічні умови на приєднання нових споживачів та в технічні умови на реконструкцію старих об’єктів, включена вимога встановлювати на приєднання по три трансформатори струму з розширеним діапазоном вимірювання 0,5S, в мережах 6/10/35 кВ. Станом на 01.10.2013 р. ці вимоги впроваджені у 19 споживачів на 43 розрахункових приєднаннях.
         п.6.8. Складено актів про порушення ПКЕЕ – 191 шт.
         Нараховано 1551,53 тис. кВт.год. на суму 1080,22 тис. грн.
         Оплачено 201 акт на суму 1167,372 тис.грн.
         Складено актів порушення ПКЕЕн – 565 шт.
         Нараховано 5009,67 тис. кВт.год. на 1673,211 тис.грн.
         Оплачено 661 шт. на суму 1591,638 тис.грн.
         п. 6.9 Забезпечується проведення рейдової роботи в районних СО ЕМ по виявленню поза облікового споживання електроенергії та перевищенню договірних величин споживачів юридичного та побутового сектору.
         Побут:
         У відповідності до п. 37 ПКЕЕН Енергопостачальник має право перевіряти справність приладів обліку, знімати показання відповідно до умов договору та проводити обстеження електроустановок споживачів щодо виявлення споживання електричної енергії поза приладом обліку».


         З метою налагодження якісної роботи енергозбутового персоналу проводяться наступні заходи:
         1. Перевірка знань персоналу рейдових бригад СО ЕМ, щодо відповідності займаній посаді.
         2. Перевірка наявності та відповідності введення журналів:
              - вихід на роботу;
              - інструктажів;
              - реєстрації виконаних актів технічних перевірок та листів обходів;
              - затверджений графік технічних перевірок та його виконання.
         3. Перевірка роботи персоналу рейдових бригад з виїздом до побутових споживачів – застосування їх знань на практиці.
         4. Перевірка правильності складання актів про порушення ПКЕЕн на відповідність Інструкції.
         5. Аналіз ефективності роботи рейдових бригад за поточний період.
         6. Проведення навчання персоналу рейдових бригад, щодо порядку проведення технічної перевірки у побутового споживача.
         7. Перевірка роботи персоналу рейдових бригад, щодо відповідного застосування приладів та засобів, які допомагають виявляти безоблікове споживання.
         8. Проведення аналізу споживання електроенергії побутовими споживачами, на підставі якого формується завдання для роботи рейдових бригад.
         9. Постійний контроль з боку керівництва СО ЕМ за станом обліку електричної енергії, правильності фазування, цілісності пломб ЕМ та пломб Державного повірника, своєчасною сплатою побутовими споживачами за спожиту електричну енергію.
         10. Перевірка правильності відновлення схеми електропостачання після складання актів про порушення ПКЕЕн (відповідність ПКЕЕн та ПУЕ).
         11. Повторна перевірка споживачів, у яких було виявлено порушення ПКЕЕн.
         Рейдові перевірки проводяться рейдовими бригадами СО ЕМ у відповідності до затверджених графіків.
         Проведено 2452 рейдові перевірки.
         п.6.10. Проведено технічних перевірок схем обліку 17291 шт.
         Проведено контрольних знімань показників лічильників 66211шт.
         п.6.11. Надано вимоги споживачам електроенергії – юридичним особам на закриття доступу до кіл обліку електроенергії та силових струмоведучих частин, які знаходяться до засобів обліку з можливістю їх пломбування в кількості - 498 шт.
         п.6.12. Надано вимог щодо приведення своєчасної Держповірки засобів обліку електроенергії ТС та ТН – 781 шт.
         п.6.13. Надано вимог про демонтаж трансформаторів струму 100/5 і менше та переведення обліку на лічильники прямого включення в кількості – 337 шт.
         п.6.14. На підставі аналізу завантаження вимірювальних трансформаторів струму надано вимоги на заміну засобів обліку відповідно до завантаження споживачам, у яких завантаження трансформаторів струму менше порогу чутливості в кількості – 95 шт.
         Із всіх виданих вимог виконано 1042 шт.
         Відключено за не виконання вимог 199 споживачів.
         п. 6.15. Організовано проведення відключення споживачів – боржників, які не виконують договірні умови, відповідно до Правил користування електричною енергією.
         За 10 місяців 2013 року у Вінницькій області представниками ПАТ «Вінницяобленерго» було здійснено відключення від електричної мережі 18 175 споживачів. В порівнянні з 2012 роком спостерігається збільшення кількості відключень споживачів, а саме за 10 місяців 2012 року їх кількість складала 13 768, що на 4 407 менше ніж у 2013 році.
         Станом на 01.11.2013р. 90 відключених юридичних споживачів-боржників на суму 13855,0 тис.грн.

Поділитись: