Загальна інформація

План роботи з підготовки до переходу на стимулююче регулювання

18 вересня 2013

На виконання Постанови НКРЕ України від 15.08.2013р. № 1109 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо плану роботи ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з підготовки до переходу до стимулюючого регулювання» при підготовці плану переходу до стимулюючого регулювання (далі – План роботи) для забезпечення підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії, обізнаності споживачів електричної енергії та громадськості про результати роботи ліцензіатів, надійності постачання електричної енергії.

№ п/п План роботи Терміни Відповідальний
І Заходи з інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості про діяльність Товариства при переході до стимулюючого регулювання.    
1 Розробити графіки та організувати проведення семінарів та нарад зі споживачами електричної енергії про зміст, вигоди та наслідки діяльності ПАТ "Вінницяобленерго" в умовах переходу до стимулюючого регулювання. Згідно графіків Комерційний директор, Директори ЕМ
2 Провести наради з керівниками місцевих органів влади з питань підготовки та переходу Товариства до стимулюючого регулювання. Вересень 2013 р. (у погодженні з органами влади терміни) Директори ЕМ
3 Забезпечити підготовку та надання інформації в прес-секретар для розміщення на сайті Товариства та у засобах масової інформації:    Директори за напрямками діяльності
 3.1 Щодо завдань з покращення якості надання послуг з постачання електричної енергії споживачам при переході до стимулюючого регулювання; Вересень 2013 р. Комерційний директор
 3.2 Про аварійні ситуації, в тому числі, спричинені стихійними явищами; Постійно на протязі 3 діб з виникнення ситуацій Заступник генерального директора - технічний директор
 3.3 Інформація про планові відключення (перерви в електропостачанні) для виконання ремонтних робіт та дату їх закінчення; Постійно за 10 діб до відключення Заступник генерального директора - технічний директор
 3.4 Про фактичну тривалість довготривалих перерв в електропостачанні; Щомісячно Заступник генерального директора - технічний директор
 3.5 Про рівень розрахунків споживачів за спожиту електроенергію з розбивкою по категоріям споживачів; Щомісячно Комерційний директор
 3.6 Про реалізацію заходів передбачених інвестиційною програмою; Щомісячно Директор з капітального будівництва та інвестицій
 3.7 Про заплановані заходи, спрямовані на підвищення ефективності діяльності Товариства при переході до стимулюючого регулювання. На протязі року Директори за напрямками діяльності
4 Забезпечити розміщення інформації на сайті Товариства та у засобах масової інформації, зазначеної у п. 3 до цього плану (розділ 1). Постійно Прес-секретар, Директор з інформаційних технологій
5 З метою висвітлення діяльності Товариства в умовах переходу до стимулюючого регулювання забезпечити:    
 5.1 Проведення прес-конференцій з керівниками Товариства; По необхідності Прес-секретар
 5.2 Запрошення представників засобів масової інформації на наради, семінари, презентації тощо. По необхідності Прес-секретар
6 Забезпечити видання та розповсюдження друкованих матеріалів (пам'яток, бюлетенів тощо): По необхідності Директори за напрямками діяльності, прес-секретар
 6.1 Щодо умов постачання електричної енергії; IV квартал 2013 р. Комерційний директор, Директори СО
 6.2 Щодо джерел походження електричної енергії; Щорічно I квартал  Комерційний директор, Директори СО
 6.3 Умов приєднання до електричних мереж, правил зміни приєднаної потужності або категорії споживання тощо; IV квартал 2013 р. Заступник генерального директора - технічний директор, Директори СО
 6.4 З профілактики виробничого травматизму та електротравматизму серед населення Постійно Директор з охорони праці, Директори СО
ІІ Організаційно-технічні заходи    
1 Організувати проведення навчальних семінарів для працівників Товариства та представників засобів масової інформації. вересень-грудень 2013р. Фінансовий директор
 1.1 В тому числі:                                                                                                Визначити категорії персоналу, для яких будуть проводитись навчальні семінари. вересень-грудень 2013р. Директори за напрямками діяльності
 1.2 Визначити тематику та розробити програми семінарів для відповідних категорій персоналу. вересень-грудень 2013р. Фінансовий директор
 1.3 Визначити коло осіб, які можуть проводити навчальні семінари відповідно до тематики та програми семінарів. вересень 2013р. Фінансовий директор
2 Вжити заходи по ефективному стимулюванню працівників до підвищення продуктивності праці, для цього:    
 2.1 Проаналізувати діючу в Товаристві систему матеріального та морального стимулювання праці. вересень 2013р. Директор з персоналу
 2.2 На основі аналізу, при необхідності, внести зміни в діючу систему стимулювання працівників з метою підвищення продуктивності праці. 01.01.2014 р. Директор з персоналу
3 Вжити заходи щодо підвищення показників надійності електропостачання:    
 3.1 Організувати якісне планування робіт з капітального та поточного ремонту (обслуговування) обладнання мереж 0,4-110 кВ ПАТ «Вінницяобленерго»; 20-25 число місяця, що передує початку ремонтних робіт Заступник генерального директора - технічний директор, Директори СО
 3.2 Погодити графіки ремонтів обладнання мереж з місцевими органами влади; Щомісячно Заступник генерального директора - технічний директор, Директори СО
 3.3 Забезпечити розміщення інформації з питань запланованих термінів ремонтів обладнання (із зазначенням інформації щодо планових перерв в електропостачанні із зазначенням населених пунктів та вулиць або об’єктів, котрі будуть відключені, дати та часу відключ Щомісячно Заступник генерального директора - технічний директор, Директори СО
 3.4 Забезпечити жорстке дотримання затверджених графіків ремонтів обладнання; Постійно Заступник генерального директора - технічний директор, Директори СО
 3.5 Організувати проведення постійного аналізу перерв в електропостачанні споживачів внаслідок технологічних порушень, що сталися протягом звітного місяця для виявлення найбільш проблемних місць; Постійно Заступник генерального директора - технічний директор, Директори СО
 3.6 Провести навчання персоналу СО ПАТ «Вінницяобленерго» з питань надання інформації щодо виконання показників надійності; ІV квартал 2013 р. Заступник генерального директора - технічний директор
 3.7 Забезпечити зниження тривалості незапланованих (аварійних) перерв в електропостачанні за рахунок автоматизації об’єктів електричних мереж (ПС, РП, ТП); Постійно Заступник генерального директора - технічний директор
4 Організувати заходи із забезпечення достовірності реєстрації відключень:    
 4.1 Організувати створення системи автоматизованої реєстрації відключень в електричних мережах 6-110 кВ шляхом впровадження оперативно-інформаційних комплексів (ОІК), як в СО Товариства, так і в цілому по ПАТ «Вінницяобленерго»; 2014 - 2019 рр. Директор з ІТ
 4.2 Забезпечити проведення регулярних перевірок СО стосовно якості ведення реєстрів перерв в електропостачанні, котрі використовуються для заповнення форми звітності №11-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання»; Постійно Заступник генерального директора - технічний директор
 4.3 Підвищення персональної відповідальності керівництва СО за достовірність звітної інформації з питань перерв в електропостачанні споживачів (форма звітності №11-НКРЕ). Постійно Заступник генерального директора - технічний директор, Директори СО
5 Опрацювати організаційно-технічні заходи щодо прогнозованого зниження технологічних втрат електроенергії на 2014-2016 рр. 2014-2016 рр. Заступник генерального директора - технічний директор
6 Провести заходи щодо підвищення ефективності інвестицій: Щорічно Комерційний директор
 6.1 Організувати заміну застарілих та фізично зношених індукційних лічильників; 01.01.2020 р. Комерційний директор
 6.2 Забезпечити планову заміну багатотарифних лічильників з простроченим терміном держповірки; Щорічно Комерційний директор
 6.3 Забезпечити впровадження автоматизованих систем зняття показників лічильників; Протягом 2014 р. Комерційний директор
 6.3.1 Налагодити впровадження  АСОЕ побутових споживачів типу «СМАРТ», де є проблемним зняття показів лічильників; До кінця 2020 р. Комерційний директор
 6.3.2 Забезпечити придбання електронних лічильників з функціями контролю реактивної потужності в мережах товариства; Щорічно Комерційний директор
 6.4 Запровадити використання нових технологій для зменшення крадіжок електроенергії в побутовому секторі; Постійно Комерційний директор
 6.4.1 Організувати встановлення  ізольованих відгалужень до будівель з встановленням контейнерів, виносом їх  на зовнішні  фасади будинків. Щорічно Комерційний директор
 6.5 Забезпечити щорічне складання та виконання графіків технічних перевірок, планової заміни  приладів обліку, згідно строків держповірки розрахункових точок обліку (РТО) споживачів, які знаходяться на балансі споживача, ПАТ «ВОЕ», ліцензіатів ОРЕ. Постійно Комерційний директор
 6.6 Забезпечити виконання заміни недозавантажених трансформаторів струму (ТС) та, при необхідності, їх ліквідувати (встановлення лічильників прямого включення в мережах 0.4.кВ). Постійно Комерційний директор
 6.6.1 Налагодити встановлення трьох ТС замість двох в мережах 6/10/35 кВ, з розширеним діапазоном вимірювання – 0,5S. Постійно Комерційний директор
 6.7 Організувати виконання проведення реконструкцій  вторинних кіл обліку та якісне закриття доступу до ТС, ТН, встановлення лічильників в закритий комплект обліку (ЗКО). Протягом 2014 р. Комерційний директор
 6.8 Проведення рейдових перевірок, складання актів про порушення ПКЕЕ. Постійно Комерційний директор
 6.9 Забезпечити проведення рейдової роботи в районних СО ЕМ по виявленню позаоблікового споживання електроенергії та перевищенню договірних величин споживачів юридичного та побутового сектору Постійно Комерційний директор
 6.10 Налагодити проведення технічних перевірок та контрольних знімань показників електричних лічильників відповідно до п.3.33. ПКЕЕ, річних планів інженерів-інспекторів та відповідно до результатів моніторингу споживання у юридичних споживачів. Постійно Комерційний директор
 6.11 Надати вимоги споживачам електроенергії на закриття доступу до кіл обліку електроенергії та силових струмоведучих частин, які знаходяться до засобів обліку з можливістю їх пломбування. Постійно Комерційний директор
 6.12 Налагодити проведення постійного контролю за споживачами юридичного сектору (надання вимог), щодо проведення своєчасної Держповірки засобів обліку електроенергії, ТС та ТН. Постійно Комерційний директор
 6.13 Виконати облік електроенергії у споживачів, у яких навантаження 100А та менше електронними лічильниками прямого включення. Протягом 2014 р. Комерційний директор
 6.14 Забезпечити проведення постійного аналізу завантаження вимірювальних трансформаторів струму. У споживачів де завантаження менше порогу чутливості засобів обліку електроенергії проводити заміну на засоби обліку відповідно до завантаження та п.1.5.17. ПУЕ.  Постійно Комерційний директор
 6.15 Організувати проведення відключення споживачів – боржників, які не виконують договірні умови, відповідно до Правил користування електричною енергією. Постійно Комерційний директор
 6.16 Забезепечити виконання проведення роз’яснювальної роботи із споживачами електроенергії, щодо надання послуг з електропостачання, через засоби масової інформації. Постійно Комерційний директор
Поділитись: