Загальна інформація

План роботи з підготовки до переходу на стимулююче регулювання

28 вересня 2015

На виконання Постанови НКРЕ України від 15.08.2013р. № 1109 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо плану роботи ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з підготовки до переходу до стимулюючого регулювання» при підготовці плану переходу до стимулюючого регулювання (далі – План роботи) для забезпечення підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії, обізнаності споживачів електричної енергії та громадськості про результати роботи ліцензіатів, надійності постачання електричної енергії

п/п

План роботи

Терміни

Відповідальний

І

Заходи з інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості про діяльність Товариства при переході до стимулюючого регулювання.

 

 

1

Розробити графіки та організувати проведення семінарів та нарад зі споживачами електричної енергії про зміст, вигоди та наслідки діяльності ПАТ "Вінницяобленерго" в умовах переходу до стимулюючого регулювання.

Листопад-грудень 2015р.

Директори СО

2

Провести наради з керівниками місцевих органів влади з питань підготовки та переходу Товариства до стимулюючого регулювання.

Вересень-листопад 2015 р. (у погодженні з органами влади терміни)

Директор фінансовий, Директори СО, прес-секретар

3

Забезпечити підготовку та надання інформації  прес-секретарю для розміщення на сайті Товариства та у засобах масової інформації:

 

Директори за напрямками діяльності

 3.1

Щодо завдань з покращення якості надання послуг з постачання електричної енергії споживачам при переході до стимулюючого регулювання;

Постійно

Директор комерційний,           Директор технічний               

 3.2

Про аварійні ситуації, в тому числі, спричинені стихійними явищами;

Постійно на протязі 3 діб з виникнення ситуацій

Директор технічний,                        Директори СО, прес-секретар

 3.3

Щодо попередження про виконання планових ремонтних робіт та дату їх завершення

Постійно за 10 діб до відключення

Директор технічний,                        Директори СО, прес-секретар

 3.4

Про фактичну тривалість довготривалих перерв в електропостачанні;

Щомісячно

Директор технічний,                        Директори СО                     

 3.5

Про рівень розрахунків споживачів за спожиту електроенергію з розбивкою по категоріям споживачів;

Щомісячно

Директор комерційний

 3.6

Про реалізацію заходів передбачених інвестиційною програмою;

Щоквартально

Директор з капітального будівництва та інвестицій

 3.7

Про заплановані заходи, спрямовані на підвищення ефективності діяльності Товариства при переході до стимулюючого регулювання.

На протязі                 2015-2016 рр.

Директори за напрямками діяльності

4

Забезпечити розміщення інформації на сайті Товариства та у засобах масової інформації, зазначеної у п. 3 до цього плану (розділ 1).

Постійно

Прес-секретар,                        Директор з інформаційних технологій

5

З метою висвітлення діяльності Товариства в умовах переходу до стимулюючого регулювання забезпечити:

 

 

 5.1

Проведення прес-конференцій з керівниками Товариства;

При необхідності

Прес-секретар

 5.2

Запрошення представників засобів масової інформації на наради, семінари, презентації тощо.

При необхідності

Прес-секретар

6

Забезпечити видання та розповсюдження друкованих матеріалів (пам'яток, бюлетенів тощо):

При необхідності

Директори за напрямками діяльності, прес-секретар

 6.1

Щодо умов постачання електричної енергії;

IV квартал 2015 р.

Директор комерційний,         Директори СО

 6.2

Щодо джерел походження електричної енергії;

Щорічно I квартал 

Директор комерційний,         Директори СО

 6.3

З профілактики виробничого травматизму та електротравматизму серед населення

Постійно

Директор з охорони праці, Директори СО

ІІ

Організаційно-технічні заходи

 

 

1

Організувати проведення навчальних семінарів для працівників Товариства та представників засобів масової інформації.

вересень-грудень 2015р.

Директори за напрямками діяльності

 1.1

В тому числі:                                                                                                 Визначити категорії персоналу, для яких будуть проводитись навчальні семінари.

вересень-грудень 2015р.

Директори за напрямками діяльності

 1.2

Визначити тематику та розробити програми семінарів для відповідних категорій персоналу.

вересень-грудень 2015р.

Директор фінансовий, Директори за напрямками діяльності

 1.3

Визначити коло осіб, які можуть проводити навчальні семінари відповідно до тематики та програми семінарів.

вересень-грудень 2015р.

Директори за напрямками діяльності

2

Вжити заходи щодо підвищення показників надійності електропостачання:

 

 

2.1

Організувати якісне планування робіт з капітального та поточного ремонту (обслуговування) обладнання мереж 0,4-110 кВ ПАТ «Вінницяобленерго»;

Щорічно

Директор технічний,            Директори СО

2.2

Погодити графіки ремонтів обладнання мереж з місцевими органами влади;

Щомісячно

Директор технічний,         Директори СО

2.3

Забезпечити розміщення інформації з питань запланованих термінів ремонтів обладнання (із зазначенням інформації щодо планових перерв в електропостачанні із зазначенням населених пунктів та вулиць або об’єктів, котрі будуть відключені, дати та часу відключення) в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті ПАТ «Вінницяобленерго». Інформація має бути розміщена не пізніше ніж за десять діб до початку відключення;

Щомісячно

Директор технічний, Директори СО, прес-секретар

2.4

Забезпечити жорстке дотримання затверджених графіків ремонтів обладнання;

Постійно

Директор технічний, Директори СО

2.5

Організувати проведення постійного аналізу перерв в електропостачанні споживачів внаслідок технологічних порушень, що сталися протягом звітного місяця для виявлення найбільш проблемних місць;

Постійно

Директор технічний,          Директори СО

2.6

Провести навчання персоналу СО ПАТ «Вінницяобленерго» з питань надання інформації щодо виконання показників надійності;

Постійно при необхідності

Директор технічний,          Директори СО

2.7

Забезпечити скорочення тривалості незапланованих (аварійних) перерв в електропостачанні за рахунок автоматизації об’єктів електричних мереж (ПС, РП, ТП);

Постійно

Директор технічний, Директор з ІТ          Директори СО

3

Організувати заходи із забезпечення достовірності реєстрації відключень:

 

 

.3.1

Організувати створення системи автоматизованої реєстрації відключень в електричних мережах 6-110 кВ шляхом впровадження оперативно-інформаційних комплексів (ОІК), як в СО Товариства, так і в цілому по ПАТ «Вінницяобленерго» (при відповідному фінансуванні);

2016 - 2025 рр.

Директор з ІТ

3.2

Забезпечити проведення регулярних перевірок СО стосовно якості ведення реєстрів перерв в електропостачанні, котрі використовуються для заповнення форми звітності №11-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання»;

Постійно

Директор технічний        

3.3

Покласти персональну відповідальність на керівництво СО за достовірність звітної інформації з питань перерв в електропостачанні споживачів (форма звітності №11-НКРЕ).

Постійно

Директор технічний,          Директори СО

4

Розробити організаційно-технічні заходи щодо прогнозованого зниження технологічних втрат електроенергії на 2016-2018 рр.

2016-2018 рр.

Директор технічний,  Директор комерційний

5

Розробити та включити до інвестиційних програм на 2016-2018 роки заходи щодо підвищення ефективності інвестицій:

Щорічно

Директор комерційний, Директор з капітального будівництва та інвестицій

5.1

Організувати заміну застарілих та фізично зношених індукційних лічильників;

01.01.2020 р.

Директор комерційний

5.2

Забезпечити планову повірку багатотарифних лічильників з простроченим терміном держповірки;

Постійно

Директор комерційний

5.3

Забезпечити впровадження автоматизованих систем зняття показників лічильників;

До кінця 2020 р.

Директор комерційний

5.3.1

Налагодити впровадження  АСОЕ побутових споживачів типу «СМАРТ», де є проблемним зняття показів лічильників;

До кінця 2020 р.

Директор комерційний

5.3.2

Забезпечити придбання електронних лічильників з функціями контролю потужності в мережах товариства;

Постійно

Директор комерційний

5.4

Запровадити використання нових технологій для зменшення крадіжок електроенергії в побутовому секторі;

Постійно

Директор комерційний

5.4.1

Організувати встановлення  ізольованих відгалужень до будівель з встановленням контейнерів, виносом їх  на зовнішні  фасади будинків.

Щорічно

Директор технічний,              Директор комерційний

5.5

Забезпечити щорічне складання та виконання графіків технічних перевірок, планової заміни  приладів обліку, згідно строків держповірки розрахункових точок обліку (РТО) споживачів, які знаходяться на балансі споживача, ПАТ «ВОЕ», ліцензіатів ОРЕ.

Постійно

Директор комерційний

5.6

Забезпечити виконання заміни недозавантажених трансформаторів струму (ТС) та, при необхідності, їх ліквідувати (встановлення лічильників прямого включення в мережах 0.4.кВ).

Постійно

Директор комерційний

5.6.1

Налагодити встановлення трьох ТС замість двох в мережах 6/10/35 кВ, з розширеним діапазоном вимірювання – 0,5S.

Постійно

Директор комерційний, Директор технічний

5.7

Організувати виконання проведення реконструкцій  вторинних кіл обліку та якісне закриття доступу до ТС, ТН, встановлення лічильників в закритий комплект обліку (ЗКО).

До кінця 2020 р.

Директор комерційний

5.8

Проведення рейдових перевірок, складання актів про порушення ПКЕЕ.

Постійно

Директор комерційний

5.9

Забезпечити проведення рейдової роботи в районних СО ЕМ по виявленню позаоблікового споживання електроенергії та перевищенню договірних величин споживачів юридичного та побутового сектору

Постійно

Директор комерційний

5.10

Надати вимоги споживачам електроенергії на закриття доступу до кіл обліку електроенергії та силових струмоведучих частин, які знаходяться до засобів обліку з можливістю їх пломбування.

Постійно

Директор комерційний

5.11

Налагодити проведення постійного контролю за споживачами юридичного сектору (надання вимог), щодо проведення своєчасної Держповірки засобів обліку електроенергії, ТС та ТН.

Постійно

Директор комерційний

5.12

Виконати облік електроенергії у юридичних споживачів, у яких навантаження 100А та менше електронними лічильниками прямого включення.

Протягом 2016 р.

Директор комерційний

5.13

Забезпечити проведення постійного аналізу завантаження вимірювальних трансформаторів струму. У споживачів, у яких засоби обліку електроенергії завантаження менше порогу чутливості  проводити заміну на засоби обліку відповідно до завантаження та п.1.5.17. ПУЕ.

Постійно

Директор комерційний

5.14

Організувати проведення відключення споживачів – боржників, які не виконують договірні умови, відповідно до Правил користування електричною енергією.

Постійно

Директор комерційний

5.15

Забезепечити виконання проведення роз’яснювальної роботи із споживачами електроенергії, щодо надання послуг з електропостачання, через засоби масової інформації.

Постійно

Директор комерційний, Директор технічний

6

Завершити впровадження пофідерних балансів електроенергії в мережі 10(6)-0,4 кВ СО «ЕМ».

Постійно

Директор комерційний, Директор технічний

7

Розробити заходи щодо покращення умов безпеки експлуатації електричних мереж, зокрема на територіях дитячих садків.

Щорічно

Директор з охорони праці

Поділитись: