Загальна інформація

Про застосування стимулюючого регулювання в ПАТ «Вінницяобленерго»

18 вересня 2013

Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року №128/2013 та Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про природні монополії" за №4998-VІ від 21.07.2012 р. передбачено введення стимулюючого регулювання цін (тарифів) на товари (послуги) суб‘єктів природних монополій.

Згідно Закону дане нововведення призване стимулювати суб‘єкти природних монополій до підвищення якості товарів (послуг) і ефективності сфери діяльності з поступовим скороченням неефективних витрат та забезпечувати створення умов для підприємств галузі з метою стійкого функціонування та розвитку.

Законом передбачено, що рішення про застосування стимулюючого регулювання у відповідній сфері приймається органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб‘єктів природних монополій. У електроенергетиці це Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетиці (НКРЕ).

НКРЕ, на виконання Закону, розробило та затвердило пакет нормативних документів щодо впровадження та застосування стимулюючого регулювання для організацій, що здійснюють господарську діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом (обленерго), або ж лише передачу електроенергії.

Вказані нормативні документи (Постанови НКРЕ) оприлюдненi на офіційному веб-сайті НКРЕ www.nerc.gov.ua і розміщені в системі інформаційно-правового забезпечення "Ліга: Закон" та Юридичній інформаційно – пошуковій системі "Законодавство".

Перехід обленерго на стимулююче регулювання можливий при відсутності заборгованості за електроенергію перед ДП "Енергоринок" або наявності договорів про реструктуризацію такої заборгованості та в разі проведення оцінки активів згідно відповідної методики і позитивної рецензії Фонду державного майна звіту про оцінку.

ПАТ "Вінницяобленерго" на сьогоднішній день повністю відповідає встановленим вимогам! Товариство розраховується на 100% за куповану електроенергію і виконує всі зобов‘язання перед ДП "Енергоринок", провело оцінку активів згідно методики та надіслало звіт про оцінку у ФДМУ і планує до 29.09.2013 року отримати позитивну рецензію. Тобто, Товариство має всі можливості і повинно перейти до стимулюючого регулювання.

Протягом першого регуляторного періоду (3 роки з 2014 по 2016 рік) обленерго має забезпечувати:
- повну поточну оплату купованої електричної енергії в ДП “ Енергоринок ”та виконання зобов‘язань за договорами реструктуризації заборгованості;
- повно функціональну роботу кол-центрів;
- створення систем реєстрації відключень в електромережах 6-150 кВ ( для здійснення моніторингу якості послуг) та інше.

Починаючи з другого регуляторного періоду, обленерго має забезпечувати інвестування в обсягах не менших ніж річна сума амортизації, проіндексована на індекс цін виробників промислової продукції та інше.

При переході до стимулюючого регулювання планується суттєве, у декілька разів, збільшення обсягів інвестиційної програми Товариства та обсягів ремонтів в порівнянні з попередніми роками.

Показники

Один. виміру

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Обсяги інвестпрограми

тис.грн

79 218

97 324

80 197

267 271

Обсяги ремонтів

тис.грн

32 579

32 579

32 579

50 000

При цьому, по нашим прогнозам, роздрібні тарифи на електричну енергію не повинні збільшитися внаслідок переходу до стимулюючого регулювання, але остаточне рішення приймає не ПАТ "Вінницяобленерго", а НКРЕ.

Постановою НКРЕ від 23.07.2013р. № 1009 для обленерго на перший регуляторний період (3роки) встановлюються параметри регулювання що мають довгостроковий строк дії на рівні:
1) регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, – 0,01-0,05 відносних одиниць;
2) регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, – 0,1479 відносних одиниць;
3) загальний показник ефективності – 1%;
4) індивідуальний показник ефективності – 0%;
5) показник ефективності технологічних витрат електроенергії на 1 класі напруги – 0,01 відносних одиниць;
6) показник ефективності технологічних витрат електроенергії на 2 класі напруги – 0,035 відносних одиниць;
7) цільовий показник якості послуг для міської території – 40 хвилин;
8) цільовий показник якості послуг для сільської території – 70 хвилин;
9) параметр коригування необхідного доходу за недотримання цільового показника якості послуг для міської території – 2 відносні одиниці;
10) параметр коригування необхідного доходу за недотримання цільового показника якості послуг для сільської території – 2 відносні одиниці;
11) рік з початку переходу на стимулююче регулювання, у якому має бути досягнуто встановлений цільовий показник якості послуг, – 10-й рік;
12) коефіцієнт поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання – 0,7 відносних одиниць;
13) коефіцієнт поправки на зміну кількості споживачів електричної енергії – 0,7 відносних одиниць.

Остаточний рівень регуляторної норми доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, буде прийнято окремим рішенням НКРЕ до 01 грудня 2013 року з урахуванням результатів проведення незалежної оцінки активів ліцензіатів, інформації ліцензіатів щодо встановлення тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання та узгодження параметрів цінової та тарифної політики в електроенергетиці на 2014 рік.

Перехід до стимулюючого регулювання означає визначення необхідного доходу від здійснення діяльності енергопостачальних компаній на підставі підходів, які мають стимулювати компанії до ефективної діяльності - залучення інвестицій, скорочення неефективних витрат, забезпечення якісного постачання електроенергії.

На відміну від діючої методології тарифоутворення "Затрати плюс" методологія стимулюючого регулювання:
- стимулює до збільшення інвестицій ;
- зниження як нормативних, так і понаднормативних втрат електроенергії в мережах;
- передбачає щорічну індексацію базових рівнів операційних витрат з урахуванням понижуючого коефіцієнту;
- як стимул до підвищення якості послуг передбачаються штрафи за невиконання цільових показників якості ( надійності енергопостачання) – до 2% від необхідного доходу;
- враховується реальна вартість активів, оцінена за Методикою ФДМУ;
- встановлюються норми доходу на капітал: 1 - 5% на "старі" активи та 14,79% на "нові" інвестиції;
- збільшується період регулювання з існуючого на 1 рік до 3 років – перший регуляторний період, та 5 років – наступні регуляторні періоди.

Переваги від запровадження стимулюючого регулювання

Переваги для економіки України
- створення привабливого інвестиційного клімату для залучення приватних інвестицій з метою модернізації інфраструктури електроенергетичної галузі
- зниження інфляційного впливу галуз
- підвищення енергетичної безпеки держави за рахунок підвищення ефективності витрат, збільшення інвестицій та зниження технологічних витрат електроенергії в мережах

Переваги для споживачів електроенергії
- підвищення якості (надійності) послуг з енергопостачання
- зниження темпів зростання тарифів на електричну енергі

Переваги для інвесторів енергетичних компаній
- прогнозованість доходу, що забезпечує можливість залучення довгострокових інвестицій, у т.ч. на міжнародних ринках капіталу
- можливість розпорядження економією від скорочення операційних витрат
- збільшення ринкової вартості компанії

ПАТ "Вінницяобленерго" проводить підготовку до переходу Товариства на стимулююче регулювання. Створено Комісію з питань переходу до стимулюючого регулювання та розроблено план заходів по його впровадженню. Передбачається проведення семінарів з працівниками компанії, семінарів та нарад зі споживачами електроенергії, керівниками місцевих органів влади та інформування громадськості через ЗМІ та сайт Товариства про зміст, вигоди та наслідки діяльності в умовах переходу до стимулюючого регулювання у тому числі надання інформації щодо завдань з покращення якості надання послуг із постачання електричної енергії, фактичну тривалість довгострокових перерв в електропостачанні, джерел надходження електроенергії, умов приєднання до електричних мереж, реалізації заходів інвестпрограми, рівень розрахунків споживачів за спожиту електроенергію, тощо.

Перехід до стимулюючого регулювання ПАТ "Вінницяобленерго" планується здійснити з 2014 року в числі найкращих компаній України.

 

Перелік Постанов щодо застосування стимулюючого регулювання, затверджених НКРЕ

№ п/п

Назва постанов

Дата затвердження

Номера постанов

1

Про затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

26.07.2013

1030

2

Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики

11.07.2013

899

3

Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

26.07.2013

1032

4

Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами

26.07.2013

1031

5

Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами

26.07.2013

1029

6

Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання

11.07.2013

898

7

Про внесення зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

18.07.2013

980

8

Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання

23.07.2013

1009

9

Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання

11.07.2013

900

10

Щодо забезпечення функціонування кол-центрів суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

08.08.2013

1070

11

Про затвердження методичних рекомендацій щодо плану роботи ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з підготовки до переходу до стимулюючого регулювання

15.08.2013

1109

 
Поділитись: