Загальна інформація

ПРОТОКОЛ засідання Комісії з питань організації та проведення відкритого обговорення проекту тарифів ПАТ «Вінницяобленерго» на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік з впровадженням стимулюючого регулювання

04 жовтня 2018

ПРОТОКОЛ № 3

м. Вінниця                                                                                                   « 04 » жовтня 2018р.

 

Засідання  розпочалося о 0900 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська 2.

Присутні:

Голова Комісії

Поліщук А.Л.

– Генеральний директор

Заступник Голови Комісії

Кисленко Л.М.

– директор фінансовий

Члени Комісії ліцензіата

Степанець В. І.

– директор технічний

Чеченєв О.В.

– директор з захисту активів

Пістружак Г.В.

– директор комерційний

Железнов Г.М.

– директор з КБІ

Даниленко С.В.

– директор з питань забезпечення бізнесу

Хребтій В.М.

Томашевський Ю.В.

– директор з персоналу

– директор з ІТ

Кравець Р.Б.

– директор з правового забезпечення

Запрошені члени комісії

Броварник В.М.

– Заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації

Секретар Комісії

Добродєєва В.Б.

– начальник економічного відділу

Всього зареєстровано учасників відкритого обговорення – 12 .

Порядок денний:

  1. Доповідь заступника голови комісії щодо проекту тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із впровадженням стимулюючого регулювання з 1 січня 2019 року.
  2. Розгляд пропозицій і зауважень, що надійшли протягом відкритого обговорення.
  3. Прийняття рішення за результатами проведеного відкритого обговорення.

Слухали:

Заступника голови комісії, який доповів:

1. Про те, що відповідно до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії  ПАТ «Вінницяобленерго» проведено розрахунки тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із впровадженням стимулюючого регулювання  з 1 січня 2019 року.

Проект розрахунків тарифів із впровадженням стимулюючого регулювання здійснено відповідно до затверджених постанов НКРЕ України щодо стимулюючого регулювання. Зростання тарифів на послуги з розподілу електроенергії відбувається, головним чином, за рахунок зростання амортизаційних відрахувань та витрат з прибутку, які будуть направлені на виконання заходів Інвестиційної програми (Додатки 1, 2, 3).

2. Про відсутність звернень громадськості, пропозицій та зауважень, що мали надійти протягом визначеного терміну.

На питання запрошених членів Комісії відповідав заступник голови комісії.

Вирішили:

1. Відкриті обговорення проекту тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання з 1 січня 2019 року вважати такими, що відбулися.

2. Підтримати проект тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання з 1 січня  2019 року.

3. Забезпечити оприлюднення результатів проведеного відкритого обговорення проекту тарифів на послуги з розподілу електричної енергії з 1 січня 2019 року на офіційному сайті Товариства.

 

Поділитись: