Головна / Медіа-центр / Новини / Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Медіа-центр

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00130694 
1.4. Місцезнаходження емітента: 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0432)525-059, 525-011 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: kanc@voe.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.voe.com.ua/index_.shtml 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" від 08.07.2013 р. (протокол №38 від 08.07.2013р.):

- звільнено 08.07.2013 р. члена Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" - Ніцака Миколу Григоровича , паспорт: серія НС №174220 виданий 11.09.1996 р. Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,000129%.Термін перебування на посаді - з 16.01.2013 р.

- звільнено 08.07.2013 р. члена Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" Бузько Аллу Ігорівну, паспорт: серія АА №956891, виданий 04.06.1999 р. Гайсинським РВ УМВС України у Вінницькій області. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емiтента становить 0,000032%. Термін перебування на посаді - з 27.12.2012 р.

- звільнено 08.07.2013 р. члена Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" Вдовиченка Олександра Васильовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емiтента становить 0,000032%.Термін перебування на посаді - з 07.02.2007 р. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- призначено з 09.07.2013 р. члена Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" - Плюшко Юрія Петровича, паспорт : серія АА №195324 виданий 29.05.1996 р. Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник начальника служби ремонту електрообладнання 330-750кВ, начальник відділу модернізації і реконструкції енергооб'єктів ПЗЕС ДП НЕК "Укренерго", заступник начальника управління капітального будівництва ПАТ "Вінницяобленерго", директор з капітального будівництва та інвестицій ПАТ " Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термін призначення на посаду - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

- призначено з 09.07.2013 р. члена Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" - Поляруша Олександра Васильовича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор Тиврівських ЕМ ВАТ "АК Вінницяобленерго" (ПАТ " Вінницяобленерго"), директор з питань забезпечення бізнесу ПАТ "Вінницяобленерго" . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термін призначення на посаду - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- призначено з 09.07.2013 р. члена Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" - Коломійця Олександра Ілліча, паспорт: серія НК №388225 виданий 19.08.1997 р. Ріпкинським РВ УМВС України в Чернігівській області. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник технічного директора, директор технічний ПАТ "Чернігівобленерго", заступник технічного директора з високовольтних мереж ПАТ " Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термін призначення на посаду - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Генеральний директор                                           Касіч Ю.П.                                           09.07.2013

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
Як отримати субсидію?
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ