Головна / Новини / Відбулись позачергові загальні збори акціонерів Товариства

Медіа-центр

Відбулись позачергові загальні збори акціонерів Товариства

2 березня відбулись позачергові загальні збори акціонерів ПАТ “Вінницяобленерго”. Відкрив збори Генеральний директор Товариства Андрій Поліщук. Він проінформував учасників про заходи щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Реєстраційна комісія зафіксувала наявність кворуму загальних зборів. Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 97,8428% голосуючих акцій Товариства.

Одним із основних питань порядку денного, які розглянули акціонери та прийняли відповідне рішення, було затвердження нової редакції Статуту ПАТ “Вінницяобленерго”. Зміни до Статуту ПАТ “Вінницяобленерго” стосувалися змін кількісного складу Наглядової ради, а також  місцезнаходження Товариства у зв’язку з рішенням Вінницької міської ради № 71 від 25.12.2015 року «Про перейменування площ, вулиць, провулків, проїздів, тупиків у місті Вінниця».

Враховуючи, що до Статуту Товариства були внесені зміни щодо кількісного складу Наглядової ради (Закон України “Про акціонерні товариства”), то загальними зборами було обрано Наглядову раду у кількості 5 осіб. До її складу увійшли Ігор Бойко, Віталій Івахно, Ганна Коротка, Ігор Філіппов, Руслан Патлавський.

А враховуючи те, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерного товариства належить також вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, інших об’єднаннях та заснування інших юридичних осіб, то акціонерами було прийнято рішення надати ПАТ “Вінницяобленерго” згоду увійти до складу членів (учасників) громадської спілки “Асоціація операторів розподільчих електричних мереж”.

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ