Обґрунтування щодо проєкту тарифів на послуги з розподілу електричної енергії Акціонерного товариства «Вінницяобленерго» за умови переходу на стимулююче регулювання з 01.01.2021 року.

На виконання вимог постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», АТ «Вінницяобленерго» оприлюднює проект тарифів на послуги з розподілу електричної енергії в разі застосування стимулюючого регулювання з 01.01.2021 року.

На виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами та зобов’язань, передбачених Договором про заснування Європейського співтовариства в частині впровадження Директиви 2009/72/ЄС Україні необхідно вжити заходів щодо запровадження принципів стимулювання при реалізації тарифної політики.

Стимулююче регулювання – це система тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж та стимулювання ефективності витрат енергорозподільчих компаній. Стимулююче регулювання передбачає встановлення величини необхідного доходу в залежності від досягнення встановлених показників надійності електропостачання та якості обслуговування споживачів. Застосування стимулюючого регулювання вдосконалює систему державного контролю шляхом встановлення однакових параметрів регулювання, що мають довготривалий термін дії, створює стимули для підвищення енергоефективності, залучення інвестицій та оновлення основних фондів, підвищує якість надання послуг з енергопостачання та оптимізує тарифи на електричну енергію.

При переході на стимулююче регулювання збільшиться обсяг інвестиційної програми. Дані кошти будуть спрямовані на модернізацію і розвиток електричних мереж, що покращить якість та надійність електропостачання споживачів області.

В разі переходу на стимулююче регулювання тарифу, передбачається щорічне скорочення операційних контрольованих витрат.

Методика стимулюючого тарифоутворення передбачає ставку доходності 16,74% на нову базу активів та ставку доходності 3% на стару базу активів. Проте, згідно із затвердженою Методикою, 50% коштів, які є доходами на стару базу активів, обов’язково мають бути реінвестовані у модернізацію мереж операторів систем розподілу. Ринкова ставка доходності на нову базу активів створює нові можливості операторам систем розподілу для залучення інвестицій.

Згідно з затвердженою Методикою передбачається, що втрати електричної енергії у мережах Товариства мають поступово знизитися протягом регуляторного періоду. Показник SAIDI (середня тривалість перерв у електропостачанні) повинен знизитися рівномірно протягом 13 років до 150 хвилин в міській місцевості та до 300 хвилин в сільській місцевості.

З 01 січня 2021 року АТ «Вінницяобленерго»  планує переходити на стимулююче регулювання.

При розрахунку тарифів застосовано постанову НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175 "Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії", якою визначений механізм формування необхідного доходу і тарифів на послуги з розподілу електроенергії в умовах запровадження стимулюючого регулювання.

Також, застосовано макропоказники на 2021 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки» і вимоги постанов НКРЕКП:

  • від 26.07.2013 № 1029 "Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами";
  • від 11.07.2013 № 899 "Порядок визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики";

від 23.07.2013 № 1009 "Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання.

Розрахункові тарифи на послуги з розподілу електричної енергії за умови переходу на стимулююче регулювання на 2021 рік становитимуть:

- для 1 класу напруги – 182,85 грн/МВт.год (без ПДВ)

- для 2 класу напруги – 1 304,24 грн/МВт.год (без ПДВ)

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії в разі застосування стимулюючого регулювання можуть змінюватись, у зв’язку з тим, що НКРЕКП працює над зміною нормативних документів та методологією розрахунку тарифів.

Звертаємо увагу, що остаточний рівень тарифів на 2021 рік буде затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг після розгляду матеріалів від ліцензіатів.

Поділитись: