Головна / Акціонерам / Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 31.12.2014

Акціонерам

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 31.12.2014

І.  Загальні відомості

1.Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

2.Код за ЄДРПОУ :  00130694

3.Місцезнаходження : 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2

4.Міжміський код, телефон та факс:  (0432)525-059, 525-011

5. Електронна поштова адреса :  kanc@voe.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.voe.com.ua/index_.shtml

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

ІІ.  Текст повідомлення

За даними реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Вінницяобленерго», отриманого 30.12.2014 року, відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

-    пакет власника акцій – юридичної особи Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» (код ЄДРПОУ 32984271, місцезнаходження: 01601, М. Київ, вул. Хрещатик,34) становить 0 штук;

-    юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВИЙ АКТИВ» (код ЄДРПОУ  37213045,місцезнаходження: 49000, м.Дніпропетровськ, вул.Леніна,30) є власником пакету акцій в кількості 774343 штуки, що становить 25,0% голосуючих акцій.

 

ІІІ.  Підпис

 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 Генеральний директор

 

 

 

А. Л.  Поліщук

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

30.12.2014 р.

(дата) 

 

 

Повiдомлення розмiщено

у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї 31.12.2014 р. 

 

Повiдомлення опублiковано

у № 1 Газети "Бюлетень. Цiннi папери України" 05.01.2015 р.

 

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
Як отримати субсидію?
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ