Головна / Акціонерам / Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Акціонерам

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 00130694

3. Місцезнаходження: 21050 Вінниця вул. 1-го Травня, 2

4. Міжміський код, телефон та факс:(0432)52-50-59 (0432)52-50-11

5. Електронна поштова адреса: kanc@voe.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : www.voe.com.ua.

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення : Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На підставі рішення  Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 06.02.2015 р. (протокол № 21  від 06.02.2015р.):

-  припинено повноваження члена Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Коломійця Олександра Ілліча, паспорт: серія НК номер 388225 виданий 19.08.1997 р. Ріпкинським РВ УМВС України у Чернігівській області, який перебував на цій посаді з 08.07.2013  року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє;

-  припинено повноваження члена Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Мягкова Антона Євгеновича,  який перебував на цій посаді з 26.12.2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Згоди на розкриття паспортних даних не отримано;

- припинено повноваження члена Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Пашкуди Олександра Петровича, паспорт: серія СН номер 453375 виданий 10.04.1997 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який перебував на цій посаді з 25.09.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє;

-  припинено повноваження члена Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Плюшка Юрія Петровича , паспорт: серія АА номер 195324 виданий 29.05.1996 р. Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області, який перебував на цій посаді з  08.07.2013 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє;

-  обрано  з 06.02.2015 р.  членом Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Кисленко Людмилу Миколаївну. Посади, які обіймала особа протягом п'яти останніх років: начальник фінансово-економічного управління, в.о. Заступника голови правління з фінансових та економічних питань ПАТ по газопостачанню та газифікації "Київоблгаз"; економіст І категорії; начальник відділу економіки та ціноутворення; заступник начальника фінансово-економічного управління ПАТ "Запоріжгаз"; директор фінансовий ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Строк, на який призначено особу - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою  в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано;

-  обрано з 06.02.2015 р. членом Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Даниленка Сергія Валерійовича, паспорт: серія АА номер 425879 виданий 27.03.1997 р. Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області. Посади, які обіймала особа протягом п'яти останніх років: директор СО "Замостянсьі ЕМ"  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"; директор з питань забезпечення бізнесу ПАТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".  Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини не має.  Строк, на який призначено особу -   відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента  не   володіє;

-  обрано з 06.02.2015 р. членом Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Лапу Володимира Петровича, паспорт: серія НМ номер 104086 виданий 28.05.2002 р. Новозаводським ВМ УМВС Чернігівської області. Посади, які обіймала особа протягом п'яти останніх років: заступник начальника служби підстанцій Чернігівських магістральних електричних мереж ДП "НЕК Укренерго"; заступник начальника служби надійності та протиаварійної роботи ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"; заступник головного інженера СО "Вінницькі високовольтні електричні мережі" ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"; директор технічний ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини не має.  Строк, на який призначено особу -   відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента  не   володіє;

-  обрано з 06.02.2015 р. членом Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Железнова Григорія Миколайовича, паспорт: серія АА номер 323341 виданий 23.08.1996 р. Замостянським РВ УМВС у Вінницькій області. Посади, які обіймала особа протягом п'яти останніх років: начальник відділу капітального будівництва і перспективного розвитку  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"; начальник управління капітального будівництва ПАТ"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"; заступник директора з КБІ - начальник управління; директор з капітального будівництва ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини не має.  Строк, на який призначено особу -   відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента  не   володіє.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 Генеральний директор

 

 

 

А. Л.  Поліщук

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

 

(дата) 

 

 

Повiдомлення розмiщено

у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї 9.02.2015 р. 

 

Повiдомлення опублiковано

у № 10 Газети "Бюлетень. Цiннi папери України" 10.02.2015 р.

 
Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
Структурні одиниці
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Інтегрована система менеджменту
Музей
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ