Головна / Акціонерам / Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 21.04.2011

Акціонерам

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 21.04.2011

Публiчне акцiонерне товариство
"Вiнницяобленерго"

Дата вчинення дiї

15.03.2011

Назва повiдомлення:

Змiна складу посадових осiб

Вiд iнформацiї:

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Повне найменування емiтета:

ПУБЛIЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО
"ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Органiзацiйно-правова форма емiтета:

Акцiонерне товариство

iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ емiтента:

00130694

Мiсце знаходження емiтента:

Вiнниця, вул. 1-го Травня, 2

Мiжмiський код, телефон та факс емiтента:

(0432) 525-059, 525-011

Електронна  поштова адреса:

kanc@voe.com.ua

Текст Повiдомлення:

kanc@voe.com.ua

      На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ " Вiнницяобленерго" вiд 14.04.2011 р. (протокол №1 вiд 14.04.2011 р.):

- призначено   Голову Наглядової ради ПАТ "Вiнницяобленерго" - Катренка Григорiя Миколайовича , паспорт серiї СН № 984943, виданий 15.12.1998 р. Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Попередня посада - начальник управлiння Мiнiстерства палива та енергетики України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - вiдповiдно до Статуту Товариства та положення "Про Наглядову раду ПАТ "Вiнницяобленерго"". Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%. 
На пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Вiнницяобленерго" вiд 14.04.2011 р. (протокол № 1 вiд 14.04.2011р.): 

- призначено Голову Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Вiнницяобленерго" - Палiйчук Наталiю Олексiївну, - паспорт серiї СН № 548524, виданий 19.08.1997 р. Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Попередня посада - - головний спецiалiст НАК "Енергетична компанiя України". Непогашеної судимостi за корисливi та - посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу - вiдповiдно до Статуту Товариства та - положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Вiнницяобленерго"". Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством. 

      На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ " Вiнницяобленерго" вiд 14.04.2011 р. (протокол №1 вiд 14.04.2011 р.):

- призначено   Голову Наглядової ради ПАТ "Вiнницяобленерго" - Катренка Григорiя Миколайовича , паспорт серiї СН № 984943, виданий 15.12.1998 р. Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Попередня посада - начальник управлiння Мiнiстерства палива та енергетики України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - вiдповiдно до Статуту Товариства та положення "Про Наглядову раду ПАТ "Вiнницяобленерго"". Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%. 
На пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Вiнницяобленерго" вiд 14.04.2011 р. (протокол № 1 вiд 14.04.2011р.): 

- призначено Голову Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Вiнницяобленерго" - Палiйчук Наталiю Олексiївну, - паспорт серiї СН № 548524, виданий 19.08.1997 р. Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Попередня посада - - головний спецiалiст НАК "Енергетична компанiя України". Непогашеної судимостi за корисливi та - посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу - вiдповiдно до Статуту Товариства та - положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Вiнницяобленерго"". Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%.

 

     Генеральний директор                 Нiцак М.Г.

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
Структурні одиниці
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Інтегрована система менеджменту
Музей
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ