Головна / Акціонерам / Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 28.12.2012

Акціонерам

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 28.12.2012

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма емітента:   Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  00130694

1.4. Місцезнаходження емітента: 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:  (0432)525-059, 525-011

1.6. Електронна поштова адреса емітента:  kanc@voe.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:   www.voe.com.ua/index_.shtml

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення:

На підставі рішення  Наглядової ради  ПАТ "Вінницяобленерго" від 26.12.2012 р. (протокол № 24 від  26.12.2012р.):

звільнено  члена  Дирекції  ПАТ "Вінницяобленерго" - Волкова Володимира  Костянтиновича, паспорт серії АА №126642 виданий 18.01.1996 р. Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка  в статутному капіталі емітента становить 0,000129%.Термін перебування на посаді - з 24.05.2005 р.

звільнено  члена  Дирекції  ПАТ "Вінницяобленерго" - Марценюка Олександра Антоновича, паспорт серії АА №183276 виданий 07.05.1996 р. Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій обл.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка  в статутному капіталі емітента становить 0,000258%.Термін перебування на посаді - з  24.05.2005 р.

звільнено  члена  Дирекції  ПАТ "Вінницяобленерго" - Ящука Віктора Павловича, паспорт серії АВ №446936 виданий 08.07.2002 р. Гніванським МВМ УМВС України в Вінницькій обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою  в статутному капіталі емітента  не володіє. Термін перебування на посаді - з  02.09.2005 р.

-  звільнено  члена  Дирекції  ПАТ "Вінницяобленерго" - Пентюк Ірину Костянтинівну, паспорт серії АА №235293 виданий 30.05.1996 р. Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій обл.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка  в статутному капіталі емітента становить 0,000097%.Термін перебування на посаді - з 24.05.2005 р.

призначено з 27.12.2012 р. члена  Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" - Мягкова Антона Євгеновича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:  провідний економіст відділу аналізу господарської діяльності ВАТ "Запоріжтрансформатор", начальник відділу управлінського обліку ПАТ "Запорізький кабельний завод", заступник Генерального директора ПАТ "Підприємство з експлуатації електричних  мереж "Центральна енергетична компанія",  фінансовий директор ПАТ "Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термін призначення на посаду - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

призначено з 27.12.2012 р. члена  Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" - Поліщука  Андрія Леонідовича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:  заступник директора з енергозбутової роботи Вінницьких  МЕМ  ВАТ " АК Вінницяобленерго" (ПАТ "Вінницяобленерго"),  комерційний директор ПАТ "Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термін призначення на посаду -  відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Частка  в статутному капіталі емітента становить 0,0006%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

призначено з 27.12.2012 р. члена  Дирекції  ПАТ "Вінницяобленерго" - Бузько Аллу Ігорівну, паспорт серії АА №956891 виданий 04.06.1999 р. Гайсинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: юрисконсульт Українського енергетичного консорціуму,  ст. юрисконсульт зовнішньоекономічної асоціації "Новосвіт", начальник юридичного відділу ВАТ " АК  Вінницяобленерго" (ПАТ  "Вінницяобленерго"), директор з правової роботи ПАТ "Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термін призначення на посаду - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Частка в статутному капіталі емітента становить  0, 000032%.

призначено з 27.12.2012 р.  члена  Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" - Кравця Руслана Борисовича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:  заступник начальника юридичного відділу ВАТ "АК Вінницяобленерго" (ПАТ "Вінницяобленерго"),  директор з загальних питань ПАТ "Вінницяобленерго", заступник  ДПЗБ  з управління корпоративною власністю ПАТ "Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термін призначення на посаду - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

В.о. Генерального  директора

 

 

 

Касіч Ю.П.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

28  грудня  2012 р.

(дата)

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ