Головна / Акціонерам / Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 15.01.2013

Акціонерам

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 15.01.2013

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма емітента:   Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  00130694

1.4. Місцезнаходження емітента: 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:  (0432)525-059, 525-011

1.6. Електронна поштова адреса емітента:  kanc@voe.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:   www.voe.com.ua/index_.shtml

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення:

На підставі рішення  Наглядової ради  ПАТ "Вінницяобленерго" від 14.01.2013 р. (протокол №25  від 14.01.2013р.):

 звільнено 15.01.2013 р. Генерального директора  ПАТ "Вінницяобленерго" - Ніцака Миколу Григоровича ,  паспорт   серії НС №174220 виданий 11.09.1996 р. Придніпровським  РВ УМВС України в Черкаській  області. Непогашеної судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не має. Частка  в статутному  капіталі  емітента  становить  0,000129%. Термін  перебування  на посаді - з 24.05.2005 р.

-  призначено з 16.01.2013 р. Генерального директора  ПАТ "Вінницяобленерго" - Касіча Юрія Петровича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник начальника, начальник диспетчерської служби Центральної ЕС ДП НЕК "Укренерго",  Головнй  диспетчер, начальник оперативно-диспетчерського управління - заступник головного диспетчера   ДП НЕК "Укренерго",  директор технічний ПАТ "Черкасиобленерго", технічний директор ПАТ "Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термін призначення на посаду - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

Генеральний  директор

 

 

 

Ніцак М.Г.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

15 січня  2013 р.

(дата)

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Інтегрована система менеджменту
Музей
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ