Головна / Акціонерам / Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 30.12.2013

Акціонерам

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 30.12.2013

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма емітента:  Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  00130694

1.4. Місцезнаходження емітента:  21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:  (0432)525-059, 525-011

1.6. Електронна поштова адреса емітента:  kanc@voe.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.voe.com.ua/index_.shtml

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

На підставі рішення засідання Наглядової ради  ПАТ "Вінницяобленерго" від 27.12.2013 р. (протокол №49  від 27.12.2013р.):

-  звільнено  члена  Дирекції  ПАТ "Вінницяобленерго" - Мацолу Віталія Михайловича,  паспорт серія СН  №160280, виданий 23.04.1996 р. Радянським  РУГУ МВС України у м. Києві. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини не має. Часткою  в статутному капіталі емітента не володіє. Термін перебування на посаді - з 19.06.2012 р.

-  призначено з  30.12.2013 р. члена  Дирекції  ПАТ "Вінницяобленерго" - Чеченєва Олександра Вікторовича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: служба в органах державної безпеки, начальник відділу внутрішнього контролю ВП "Головдерженергонагляд"  ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго", директор з захисту активів ПАТ "Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термін призначення на посаду - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

  Генеральний  директор

 

 

 

  Касіч  Ю.П.

 

(підпис) 

(прізвище та ініціали  керівника) 

  

М. П. 

30.12.2013

(дата)

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
Як отримати субсидію?
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ