Головна / Акціонерам / Протокол річних загальних зборiв акцiонерiв

Акціонерам

Протокол річних загальних зборiв акцiонерiв

Протокол № 1/2014

річних Загальних зборів акціонерів

(надалі – Збори; Загальні Збори)

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

(надалі – Товариство або ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»)

м. Вінниця

23 квітня 2014 року
 

Дата проведення Загальних Зборів:23 квітня 2014 року
Час проведення Загальних Зборів:11:00 за київським часом
Місце проведення Загальних Зборів:м. Вінниця, 
вул. 1-го Травня, буд.2,
приміщення актового залу 
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах:16 квітня 2014 року

   Відкрив Загальні збори Генеральний директор ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пан Касіч Юрій Петрович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (протокол засідання Наглядової ради № 53 від 03 березня 2014 року) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Генеральний директор ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пан Касіч Юрій Петрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.

   Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеної додаткової угоди №3 від 06.03.2014 р. до Договору від 18.04.2012р. № 108/2012 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (протокол засідання Наглядової ради № 56 від 11 квітня 2014 року) передані депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (надалі – «депозитарна установа», або «ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»).
   Відповідно до наказу депозитарної установи №15 від 14.04.2014 року було призначено Реєстраційну комісію загальних зборів акціонерів з числа працівників ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (надалі – «Реєстраційна комісія») у кількості 3 осіб (члени комісії):
   1. Бойко Сергій Вікторович;
   2. Новоторов Олександр Леонідович;
   3. Лагодюк Євгеній Степанович
   До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано пана Бойко Сергія Вікторовича.
(Протокол № 1 від 23.04.2014 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів

- Україна, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, к.506.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів- 09.30 год. 23.04.2014 р.
Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів- 10.30 год. 23.04.2014 р.

   Слово надано Голові Реєстраційної комісії пану Бойко Сергію Вікторовичу, який повідомив наступне:

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ