Головна / Акціонерам / Корпоративна інформація

Акціонерам

Корпоративна інформація
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Генеральний директор                          ...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Генеральний директор                          ...
Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та  достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Генеральний директор                      ...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Генеральний директор                          ...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Генеральний директор                          ...
Зміст 1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб                      2. Основні відомості про випущені акції 3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) 4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента 5. Інформація про осіб,...
Змiст 1.Iнформацiя про пiдприємство та його участь у створеннi iнших юридичних осiб. 2.Основнi вiдомостi про випущенi акцiї. 3.Основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi (за звiтний перiод). 4.Основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента. 5.Iнформацiя про осiб, якi ведуть облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй...

Сторінки

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
Структурні одиниці
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Інтегрована система менеджменту
Музей
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ