Головна / Акціонерам / Корпоративна інформація

Акціонерам

Корпоративна інформація
Зміст 1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб                      2. Основні відомості про випущені акції 3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) 4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента 5. Інформація про осіб,...
1. Загальнi вiдомостi 1.1. Повне найменування емiтента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 1.2. Органiзацiйно-правова форма: Акцiонерне товариство 1.3. Мiсцезнаходження емiтента: вул.1-го Травня, б.2, м. Вiнниця, Україна, 21050 1.4. Iдентифiкацiйний код за...
Публiчне акцiонерне товариство "Вiнницяобленерго" Дата вчинення дiї 15.03.2011 Назва повiдомлення: Змiна складу посадових осiб Вiд iнформацiї: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Повне найменування емiтета: ПУБЛIЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ...
Змiст 1.Iнформацiя про пiдприємство та його участь у створеннi iнших юридичних осiб. 2.Основнi вiдомостi про випущенi акцiї. 3.Основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi (за звiтний перiод). 4.Основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента. 5.Iнформацiя про осiб, якi ведуть облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй...
ПРОТОКОЛ № 1/2011 чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Вінницяобленерго”. м. Вінниця                                            ...
Публiчне акцiонерне товариство "Вiнницяобленерго" Дата вчинення дiї 15.03.2011 Назва повiдомлення: Змiна складу посадових осiб Вiд iнформацiї: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Повне найменування емiтета: ПУБЛIЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ...

Сторінки

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Реєстр постачальників електроенергії
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ