Головна / Акціонерам / Повідомлення акціонерам / Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Акціонерам

Повідомлення акціонерамВсі повідомлення акціонерам
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 21100, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 02 березня 2016 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, приміщення актового залу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 02 березня 2016 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, к. 506.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 25.02.2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення із зазначеними документами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 01 березня 2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, к. 407. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – Марценюк Анатолій Олександрович (начальник відділу з питань корпоративних прав ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).

02 березня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься за місцем проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів):

 1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та про припинення їх повноважень.
 2. Прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» та затвердження умов договору, що укладатиметься з цією депозитарною установою.
 3. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 4. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 5. Внесення змін до статуту ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 6. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 8. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 9. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 10. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 11. Про участь ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” в об’єднаннях з іншими суб’єктами господарської діяльності.

Телефон для довідок: (0432) 52-50-17.

  ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”

 

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ