Головна / Акціонерам / Повідомлення акціонерам / Повiдомлення Про змiни у порядку денному позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства

Акціонерам

Повідомлення акціонерамВсі повідомлення акціонерам
Повiдомлення Про змiни у порядку денному позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства

ПОВIДОМЛЕННЯ
про змiни у порядку денному позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
Мiсцезнаходження товариства згiдно його статуту:
Україна, 21100, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, буд. 2.

Шановнi акцiонери!

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" повiдомляє вас, що згiдно ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" на вимогу акцiонера, який є власником бiльше 5 вiдсоткiв простих акцiй ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО", порядок денний позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО", якi вiдбудуться 25 липня 2012 року об 11.00 годинi за адресою: Україна, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, буд.2, примiщення актового залу ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО", доповнено питанням:
7. Про внесення та затвердження змiн до договору з членами Наглядової ради ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО", затвердженого рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" вiд 18.04.2012 р. (протокол № 1/2012 ). Затвердження щорiчного кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

Телефон для довiдок: (0432) 52-50-17.
ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Список електропостачальників
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації