Головна / Акціонерам / Повідомлення акціонерам / Повiдомлення Про змiни у порядку денному позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства

Акціонерам

Повідомлення акціонерамВсі повідомлення акціонерам
Повiдомлення Про змiни у порядку денному позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства

ПОВIДОМЛЕННЯ
про змiни у порядку денному позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
Мiсцезнаходження товариства згiдно його статуту:
Україна, 21100, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, буд. 2.

Шановнi акцiонери!

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" повiдомляє вас, що згiдно ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" на вимогу акцiонера, який є власником бiльше 5 вiдсоткiв простих акцiй ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО", порядок денний позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО", якi вiдбудуться 25 липня 2012 року об 11.00 годинi за адресою: Україна, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, буд.2, примiщення актового залу ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО", доповнено питанням:
7. Про внесення та затвердження змiн до договору з членами Наглядової ради ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО", затвердженого рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" вiд 18.04.2012 р. (протокол № 1/2012 ). Затвердження щорiчного кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

Телефон для довiдок: (0432) 52-50-17.
ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
Структурні одиниці
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Інтегрована система менеджменту
Музей
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ