Головна / Акціонерам / Повідомлення акціонерам / Про заключення договорів

Акціонерам

Повідомлення акціонерамВсі повідомлення акціонерам
Про заключення договорів

Шановний акціонер   ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»!

       Повідомляємо, що з 12 жовтня 2013року набрав чинності Закон  України  «Про депозитарну систему України». У відповідності до ст.5 цього Закону рахунок у цінних паперах депонента відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах власнику цінних паперів або співвласникам цінних паперів, на депозит яких внесено цінні папери. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку  веде облік цінних паперів, що належать власникові або співвласникам цінних паперів, а також облік прав, зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав.

       Депонент - власник цінних паперів, співвласники цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою на підставі відповідного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

       Розділ IV Закону України «Про депозитарну систему України» передбачає, що власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

       Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вищевказаної вимоги, та порядок встановлення і скасування обмежень, щодо врахування цінних, паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

       З огляду на вищевказане, повідомляємо, що для використання своїх прав за цінними паперами, а саме простими іменними акціями ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Вам необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «Український енергетичний реєстр», з якою ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» було укладено договір на надання послуг щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власникам простих іменних акцій, для укладення нового договору з ним або з іншою депозитарною установою.

     Адреса:  ТОВ «Український енергетичний реєстр»

                     01001, м. Київ, вул. Суворова,4/6               

     Телефон: (044) 499-90-08

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Список електропостачальників
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації