Головна / Акціонерам / Повідомлення акціонерам / Про заключення договорів

Акціонерам

Повідомлення акціонерамВсі повідомлення акціонерам
Про заключення договорів

Шановний акціонер   ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»!

       Повідомляємо, що з 12 жовтня 2013року набрав чинності Закон  України  «Про депозитарну систему України». У відповідності до ст.5 цього Закону рахунок у цінних паперах депонента відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах власнику цінних паперів або співвласникам цінних паперів, на депозит яких внесено цінні папери. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку  веде облік цінних паперів, що належать власникові або співвласникам цінних паперів, а також облік прав, зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав.

       Депонент - власник цінних паперів, співвласники цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою на підставі відповідного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

       Розділ IV Закону України «Про депозитарну систему України» передбачає, що власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

       Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вищевказаної вимоги, та порядок встановлення і скасування обмежень, щодо врахування цінних, паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

       З огляду на вищевказане, повідомляємо, що для використання своїх прав за цінними паперами, а саме простими іменними акціями ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Вам необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «Український енергетичний реєстр», з якою ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» було укладено договір на надання послуг щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власникам простих іменних акцій, для укладення нового договору з ним або з іншою депозитарною установою.

     Адреса:  ТОВ «Український енергетичний реєстр»

                     01001, м. Київ, вул. Суворова,4/6               

     Телефон: (044) 499-90-08

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
Як отримати субсидію?
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ