Головна / Персонал

Персонал

Персонал

Однiєю iз важливих складових успiху АТ "Вiнницяобленерго" є якiсний склад персоналу, рiвень його квалiфiкацiї та iнiцiативи.
Станом на 31 грудня 2020 року чисельнiсть штатних працiвникiв  АТ "Вiнницяобленерго" склала 4181 осіб, розподіл яких за категоріями видно з діаграми 1.

Чисельність штатних працівників АТ «Вінницяобленерго» в розрізі категорій

 

Діаграма 1.

В Товаристві працює 6 кандидатiв наук; 62 відсотки всього персоналу має вищу освіту (повну, базову, неповну). Із загальної чисельностi 25,5% складають працiвники вiком до 35 рокiв, з них 43,6 % працюють на керiвних та інженерно-технічних посадах.

Середнiй вiк працiвникiв Товариства - 43 роки.

В структурних одиницях на 239 ключових посад сформовано кадровий резерв із 252 працівників, які мають необхідну кваліфікацію та досвід роботи за фахом.

Протягом 2020 року в Учбовому центрі Товариства пройшли навчання та підвищення кваліфікації  499 працівники Товариства.

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ