Головна / Персонал

Персонал

Персонал

Однiєю iз важливих складових успiху АТ "Вiнницяобленерго" є якiсний склад персоналу, рiвень його квалiфiкацiї та iнiцiативи.
Станом на 31 грудня 2020 року чисельнiсть штатних працiвникiв  АТ "Вiнницяобленерго" склала 4181 осіб, розподіл яких за категоріями видно з діаграми 1.

Чисельність штатних працівників АТ «Вінницяобленерго» в розрізі категорій

 

Діаграма 1.

В Товаристві працює 6 кандидатiв наук; 62 відсотки всього персоналу має вищу освіту (повну, базову, неповну). Із загальної чисельностi 25,5% складають працiвники вiком до 35 рокiв, з них 43,6 % працюють на керiвних та інженерно-технічних посадах.

Середнiй вiк працiвникiв Товариства - 43 роки.

В структурних одиницях на 239 ключових посад сформовано кадровий резерв із 252 працівників, які мають необхідну кваліфікацію та досвід роботи за фахом.

Протягом 2020 року в Учбовому центрі Товариства пройшли навчання та підвищення кваліфікації  499 працівники Товариства.

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Інтегрована система менеджменту
Музей
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ