Порядок розгляду проєктно-кошторисної документації

Порядок розгляду проєктно-кошторисної документації

 

        Проєктно-кошторисна документація подається на розгляд до Сервісного Центру обслуговування клієнтів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» замовником особисто або через уповноваженого належним чином представника, або надсилається поштовим рекомендованим відправленням.

        На розгляд проєктно-кошторисна документації надається:

         - 4-ри (чотири) примірники в паперовому вигляді з погодженням всіх зацікавлених відповідних державних органів та власників інженерних мереж з печатками і підписами відповідальних осіб.

        Проєктно-кошторисна документація повинна відповідати вимогам ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проєктної документації на будівництво»,                     ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проєктної та робочої документації» (зі змінами), ПУЕ та охоплювати всі вимоги технічних умов;

         - електронна версія проєктно-кошторисної документації на електронному носії або на електронну пошту [email protected], яка відповідає паперовому вигляду (печатки, підписи і т.д.) у форматі PDF одним файлом, при наявності більше ніж 1 (один) ТОМ робочого проєкту, окремим файлом для кожного ТОМу.

Пункт 4.6.6. Кодексу систем розподілу

 

         Строк розгляду проєктно-кошторисної документації та ТЕО, отриманих ОСР на узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання, а у разі необхідності узгодження з іншими операторами - 30 робочих днів. Узгодження проєктно-кошторисної документації та ТЕО здійснюється ОСР безоплатно.

Пункт. 4.6.8. Кодексу систем розподілу

 

         Строк доопрацювання проєктно-кошторисної документації - 30 робочих днів з дня отримання замовником зауважень до неї. Замовник може продовжити строк доопрацювання проєктно-кошторисної документації шляхом письмового повідомлення ОСР, направленого не пізніше ніж за 2 робочі дні до закінчення строку доопрацювання.

Пункт 4.6.9. Кодексу систем розподілу

 

         Доопрацьована проектно-кошторисна документація підлягає повторному погодженню у строки, визначені пунктом 4.6.8.

Пункт 4.6.10. Кодексу систем розподілу

Share: