Issuer's reports

30 April 2021

1. Загальні відомості

25 April 2019

1. Загальні відомості

26 April 2018

1. Загальні відомості

27 April 2017

1. Загальні відомості

27 April 2016

1. Загальні відомості

29 April 2015

 

1. Загальні відомості

24 October 2014
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Поліщук А.Л.

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2014 року

13 May 2014

1. Загальні відомості

25 April 2014
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Касіч Ю.П.

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2014 року