Quarterly report of the issuer

24 October 2014
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Поліщук А.Л.Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2014 року
І. Загальні відомості1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 2. Організаційно-правова
25 April 2014
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Касіч Ю.П.Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2014 року
І. Загальні відомості1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 2. Організаційно-правова
25 April 2014
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Касіч Ю.П.Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2014 року
І. Загальні відомості1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 2. Організаційно-правова
30 October 2013
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступнійінформаційній базі даних Комісії.   Генеральний директор                                                                Касіч Ю.П.                             (посада)                                          (підпис)                           (прізвище та ініціали керівника)
25 October 2013
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Генеральний директор                                                                Касіч Ю.П.                             (посада)                                          (підпис)                           (прізвище та ініціали керівника)