Квартальний звіт емітента

24 жовтня 2014
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Поліщук А.Л.

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2014 року

25 квітня 2014
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Касіч Ю.П.

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2014 року

25 квітня 2014
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Касіч Ю.П.

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2014 року

30 жовтня 2013

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступнійінформаційній базі даних Комісії.

  Генеральний директор                                                                Касіч Ю.П.

                            (посада)                                          (підпис)                           (прізвище та ініціали керівника)

25 жовтня 2013

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

  Генеральний директор                                                                Касіч Ю.П.

                            (посада)                                          (підпис)                           (прізвище та ініціали керівника)

25 липня 2013

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

  Генеральний директор                                                                Касіч Ю.П.

                            (посада)                                          (підпис)                           (прізвище та ініціали керівника)

25 квітня 2013

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

  Генеральний директор                                                                Касіч Ю.П.

                                                                                                                                  25.04.2013