Звiти емiтента

30 квітня 2021

1. Загальні відомості

25 квітня 2019

1. Загальні відомості

26 квітня 2018

1. Загальні відомості

27 квітня 2017

1. Загальні відомості

27 квітня 2016

1. Загальні відомості

29 квітня 2015

 

1. Загальні відомості

24 жовтня 2014
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Поліщук А.Л.

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2014 року

13 травня 2014

1. Загальні відомості

25 квітня 2014
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Касіч Ю.П.

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2014 року