Річна інформація емітента

30 квітня 2021

1. Загальні відомості

25 квітня 2019

1. Загальні відомості

26 квітня 2018

1. Загальні відомості

27 квітня 2017

1. Загальні відомості

27 квітня 2016

1. Загальні відомості

29 квітня 2015

 

1. Загальні відомості

13 травня 2014

1. Загальні відомості

30 квітня 2013

Річна інформація емітента

за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма:

25 квітня 2012

Річна інформація емітента

за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма:

26 квітня 2011

1. Загальнi вiдомостi

1.1. Повне найменування емiтента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Органiзацiйно-правова форма:

Акцiонерне товариство

1.3. Мiсцезнаходження емiтента:

вул.1-го Травня, б.2, м. Вiнниця, Україна, 21050