Акціонерам

Річна інформація емітента за 2018 рік

25 квітня 2019

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма: Акцiонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ: 00130694
4. Місцезнаходження емітента: вул.Магістратська, б.2, м. Вінниця, 21050, Україна
5. Міжміський код та телефон: (0432)52-50-59, (0432)52-50-11
6. Електронна поштова адреса: kanc@voe.com.ua
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік
Документ з кваліфікованим електронним підписом та печаткою
richna_informaciya_emitenta_cinnyh_paperiv_za_2018_rik.pdf.1.p7s
richna_informaciya_emitenta_cinnyh_paperiv_za_2018_rik.pdf.2.p7s
Поділитись: