Annual information of the issuer

30 April 2021

1. Загальні відомості

25 April 2019

1. Загальні відомості

26 April 2018

1. Загальні відомості

27 April 2017

1. Загальні відомості

27 April 2016

1. Загальні відомості

29 April 2015

 

1. Загальні відомості

13 May 2014

1. Загальні відомості

30 April 2013

Річна інформація емітента

за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма:

25 April 2012

Річна інформація емітента

за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма:

26 April 2011

1. Загальнi вiдомостi

1.1. Повне найменування емiтента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Органiзацiйно-правова форма:

Акцiонерне товариство

1.3. Мiсцезнаходження емiтента:

вул.1-го Травня, б.2, м. Вiнниця, Україна, 21050