Загальна інформація

Запит на отримання публічної інформації

12 листопада 2014
ДОДАТОК № 1
до Порядку доступу до публічної
інформації ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Розпорядник інформації:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
21050, м. Вінниця, вул. 1 Травня, 2
Запитувач:                                                                             
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
                                                                                                  
прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних осіб
                                                                                                  
та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
                                                                                                  
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)
 
Запит на отримання публічної інформації

Прошу відповідно до п. 4 ч.1 ст. 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)


Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу                                                                                                                                   
на електронну адресу                                                                                                                               
факсом                                                                                                                                                     
за телефоном (стаціонарним(фіксованим)                                                                                              


                                                                                                                 (дата)               (підпис) 
Поділитись: