Споживачам

Зелений тарифВсі зелені тарифи
ЗАЯВА - ПОВІДОМЛЕННЯ
Додаток №1 до Договору   №______від__________
про купівлю-продаж електричної енергії за
«зеленим» тарифом
Директору  комерційному
 ПАТ « Вінницяобленерго»
Пістружак Г.В.
Копія: Директору СО« ________________ЕМ»
 _________________________________
(прізвище, ініціали  директора)       

 

Заява-повідомлення

Я, ___________________________________________________________________________,
                                     (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
 
власник (користувач) приватного домогосподарства, яке розташоване за адресою:
 ___________________________________________________________________________________,
                                               (адреса, контактний телефон)
проживаю (зареєстрований) за адресою:
____________________________________________________________________________________, є побутовим споживачем електричної енергії відповідно до укладеного між мною та ПАТ «Вінницяобленерго»  Договору про  користування електричною енергією від _______________ № ___________, повідомляю про те, що на даху та/або на фасаді мого приватного домогосподарства здійснено монтаж генеруючої установки, яка виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання. Схема, що відповідає однолінійній схемі підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням мережевого інвертора, наведена в Додатку№2.
У зв’язку з цим та відповідно до вимог Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 27 лютого 2014 року № 170, прошу надати послугу з улаштування вузла обліку та укласти договір про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства.
Прошу належні мені кошти за електричну енергію, вироблену генеруючою установкою понад власне споживання мого приватного домогосподарства, перераховувати на мій поточний рахунок__________________, який відкрито у ____________________________ код банку згідно з ЄДРПОУ________________МФО____________.
(найменування банківської установи)
 
З метою забезпечення ведення обліку підключеної у приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, належного виконання вимог законодавства під час проведення зі мною розрахунків і відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я
______________________________________________________________________,
                                         ( прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – заявника)   
даю згоду на оброблення моїх персональних даних. ________________________
                                                                                                                                           (підпис, П.І.Б.)
 

 

_______________ 20____ р.                      ___________________________                                                                        (підпис, П.І.Б.)

 

 

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
Структурні одиниці
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Інтегрована система менеджменту
Музей
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ