ЗАЯВА - ПОВІДОМЛЕННЯ

ЗАЯВА - ПОВІДОМЛЕННЯ

24 липня 2017
Додаток №1 до Договору   №______від__________
про купівлю-продаж електричної енергії за
«зеленим» тарифом
Директору  комерційному
 ПАТ « Вінницяобленерго»
Пістружак Г.В.
Копія: Директору СО« ________________ЕМ»
 _________________________________
(прізвище, ініціали  директора)       

 

Заява-повідомлення

Я, ___________________________________________________________________________,
                                     (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
 
власник (користувач) приватного домогосподарства, яке розташоване за адресою:
 ___________________________________________________________________________________,
                                               (адреса, контактний телефон)
проживаю (зареєстрований) за адресою:
____________________________________________________________________________________, є побутовим споживачем електричної енергії відповідно до укладеного між мною та ПАТ «Вінницяобленерго»  Договору про  користування електричною енергією від _______________ № ___________, повідомляю про те, що на даху та/або на фасаді мого приватного домогосподарства здійснено монтаж генеруючої установки, яка виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання. Схема, що відповідає однолінійній схемі підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням мережевого інвертора, наведена в Додатку№2.
У зв’язку з цим та відповідно до вимог Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 27 лютого 2014 року № 170, прошу надати послугу з улаштування вузла обліку та укласти договір про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства.
Прошу належні мені кошти за електричну енергію, вироблену генеруючою установкою понад власне споживання мого приватного домогосподарства, перераховувати на мій поточний рахунок__________________, який відкрито у ____________________________ код банку згідно з ЄДРПОУ________________МФО____________.
(найменування банківської установи)
 
З метою забезпечення ведення обліку підключеної у приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, належного виконання вимог законодавства під час проведення зі мною розрахунків і відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я
______________________________________________________________________,
                                         ( прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – заявника)   
даю згоду на оброблення моїх персональних даних. ________________________
                                                                                                                                           (підпис, П.І.Б.)
 

 

_______________ 20____ р.                      ___________________________                                                                        (підпис, П.І.Б.)

 

 

Поділитись: