Головна / Акціонерам / Повідомлення про виникнення особливої інформації

Акціонерам

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ

00130694

3. Місцезнаходження

21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 2

4. Міжміський код, телефон та факс

(0432)52-50-59, (0432)52-50-11

5. Електронна поштова адреса

kanc@voe.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.voe.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На підставі рішення  річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго" від 29.04.2016 р. (протокол  №2/2016 від 29.04.2016 р.):

- припинено повноваження  Голови Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" - Бойко Ігоря Івановича, який перебував на цій посаді з 02.03.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента у розмірі 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Івахно Віталія Валерійовича, який перебував на цій посаді з 02.03.2016 року до моменту прийняття рішення  річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго" 29.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Короткої Ганни Луківни, яка перебувала  на цій посаді з 02.03.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго"- Філіппова Ігоря Олеговича, який перебував на цій посаді з 02.03.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Патлавського Руслана Анатолійовича, який перебував на цій посаді з 02.03.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ "Вінницяобленерго" -  Герасименко Ганни Станіславівни, яка перебувала на цій посаді з 30.04.2015 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена  Ревізійної комісії ПАТ "Вінницяобленерго" -  Новоторової Світлани Олександрівни, яка перебувала на цій посаді з 30.04.2015 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ "Вінницяобленерго" -  Камарицького Юрія Сергійовича, який перебував на цій посаді з 30.04.2015 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано Голову Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Бойко Ігоря Івановича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2004 року по 20.11.2015 року - Представництво "Energy Standard Group S.A.", радник; з 23.11.2015 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора з енергетичних питань. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Івахно Віталія Валерійовича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з вересня 2009 року по 31.01.2011 року - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", директор  з економіки  департаменту з управління проектами в енергетичній галузі; з 01.02.2011 року по 30.06.2011 року - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)" директор департаменту економіки та фінансів дивізіону енергетики; з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", директор департаменту економіки та фінансів; з 01.01.2013 року по 30.11.2015 року - ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", директор департаменту економіки та фінансів; з 01.12.2015 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт  (Україна)", радник Генерального директора з фінансово-економічних питань. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Патлавського Руслана Анатолійовича. Строк на який обрано особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.12.2010 року по 31.08.2012 року - ПАТ "ВТБ БАНК", старший аналітик; з 05.09.2012 року по 04.10.2013 року - ЗАТ "ВТБ КАПІТАЛ", старший аналітик; з 08.10.2013 року по 12.09.2014 року - ПАТ "ВТБ БАНК", менеджер; з 15.09.2014 року по теперішній час - ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  КАПІТАЛ  УКРАЇНА", заступник директора відділу інвестиційно-банківських послуг. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Філіппова Ігоря Олеговича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.12.2008 року по 23.08.2011 року - ТОВ "Компанія з управління активами  "Сварог Ессет Менеджмент", фінансовий директор; з 26.08.2011 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт "Україна", фінансовий  директор.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" - Маркова Максима Олександровича. Строк на який обрано особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 16.01.2006 року по 23.08.2011 року - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", Генеральний  директор ; з 26.08.2011 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", Генеральний директор.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі 0,00003%.  Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано Голову Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" - Петрикову Олену Анатоліївну. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.10.2007 року по 31.01.2011 року - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", фінансовий аналітик; з 01.02.2011 року по 30.06.2011 року - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)" провідний спеціаліст департаменту економіки та фінансів дивізіону енергетики; з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", провідний економіст департаменту економіки та фінансів; з 02.01.2013 року по теперішній час  - ТОВ "ЕНЕРДЖІ  КОНСАЛТІНГ", начальник відділу фінансів, директор департаменту економіки та фінансів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Камарицького Юрія Сергійовича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.10.2009 року по теперішній час - ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА", провідний спеціаліст з фінансової роботи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Дегтярьова Юрія Вікторовича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 10.03.2007 року  по 27.12.2010 року - ТОВ "ТНК-ВР Коммерс", юрисконсульт Правового департаменту; з 11.01.2011 року по 30.06.2011 року - ТОВ "Енергетичний Стандарт (Україна)", провідний юрисконсульт правового департаменту дивізіону енергетики; з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", провідний юрисконсульт правового департаменту; з 02.01.2013 року по теперішній час - ТОВ "ЕНЕРДЖІ   КОНСАЛТІНГ", заступник директора правового департаменту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

    Генеральний директор

 

 

 

А.Л. Поліщук

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

04.05.2016 р.

(дата) 

 

Повiдомлення розмiщено

у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї   04.05.2016 р. 

Повiдомлення опублiковано

у № 83  Газети "Бюлетень. Цiннi папери України"  06.05.2016 р.

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Реєстр постачальників електроенергії
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ