Акціонерам

Повідомлення про виникнення особливої інформації

06 травня 2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ

00130694

3. Місцезнаходження

21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 2

4. Міжміський код, телефон та факс

(0432)52-50-59, (0432)52-50-11

5. Електронна поштова адреса

kanc@voe.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.voe.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На підставі рішення  річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго" від 29.04.2016 р. (протокол  №2/2016 від 29.04.2016 р.):

- припинено повноваження  Голови Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" - Бойко Ігоря Івановича, який перебував на цій посаді з 02.03.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента у розмірі 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Івахно Віталія Валерійовича, який перебував на цій посаді з 02.03.2016 року до моменту прийняття рішення  річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго" 29.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Короткої Ганни Луківни, яка перебувала  на цій посаді з 02.03.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго"- Філіппова Ігоря Олеговича, який перебував на цій посаді з 02.03.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Патлавського Руслана Анатолійовича, який перебував на цій посаді з 02.03.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ "Вінницяобленерго" -  Герасименко Ганни Станіславівни, яка перебувала на цій посаді з 30.04.2015 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена  Ревізійної комісії ПАТ "Вінницяобленерго" -  Новоторової Світлани Олександрівни, яка перебувала на цій посаді з 30.04.2015 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ "Вінницяобленерго" -  Камарицького Юрія Сергійовича, який перебував на цій посаді з 30.04.2015 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано Голову Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Бойко Ігоря Івановича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2004 року по 20.11.2015 року - Представництво "Energy Standard Group S.A.", радник; з 23.11.2015 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора з енергетичних питань. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Івахно Віталія Валерійовича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з вересня 2009 року по 31.01.2011 року - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", директор  з економіки  департаменту з управління проектами в енергетичній галузі; з 01.02.2011 року по 30.06.2011 року - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)" директор департаменту економіки та фінансів дивізіону енергетики; з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", директор департаменту економіки та фінансів; з 01.01.2013 року по 30.11.2015 року - ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", директор департаменту економіки та фінансів; з 01.12.2015 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт  (Україна)", радник Генерального директора з фінансово-економічних питань. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Патлавського Руслана Анатолійовича. Строк на який обрано особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.12.2010 року по 31.08.2012 року - ПАТ "ВТБ БАНК", старший аналітик; з 05.09.2012 року по 04.10.2013 року - ЗАТ "ВТБ КАПІТАЛ", старший аналітик; з 08.10.2013 року по 12.09.2014 року - ПАТ "ВТБ БАНК", менеджер; з 15.09.2014 року по теперішній час - ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  КАПІТАЛ  УКРАЇНА", заступник директора відділу інвестиційно-банківських послуг. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Філіппова Ігоря Олеговича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.12.2008 року по 23.08.2011 року - ТОВ "Компанія з управління активами  "Сварог Ессет Менеджмент", фінансовий директор; з 26.08.2011 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт "Україна", фінансовий  директор.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" - Маркова Максима Олександровича. Строк на який обрано особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 16.01.2006 року по 23.08.2011 року - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", Генеральний  директор ; з 26.08.2011 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", Генеральний директор.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі 0,00003%.  Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано Голову Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" - Петрикову Олену Анатоліївну. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.10.2007 року по 31.01.2011 року - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", фінансовий аналітик; з 01.02.2011 року по 30.06.2011 року - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)" провідний спеціаліст департаменту економіки та фінансів дивізіону енергетики; з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", провідний економіст департаменту економіки та фінансів; з 02.01.2013 року по теперішній час  - ТОВ "ЕНЕРДЖІ  КОНСАЛТІНГ", начальник відділу фінансів, директор департаменту економіки та фінансів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Камарицького Юрія Сергійовича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.10.2009 року по теперішній час - ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА", провідний спеціаліст з фінансової роботи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Дегтярьова Юрія Вікторовича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 10.03.2007 року  по 27.12.2010 року - ТОВ "ТНК-ВР Коммерс", юрисконсульт Правового департаменту; з 11.01.2011 року по 30.06.2011 року - ТОВ "Енергетичний Стандарт (Україна)", провідний юрисконсульт правового департаменту дивізіону енергетики; з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", провідний юрисконсульт правового департаменту; з 02.01.2013 року по теперішній час - ТОВ "ЕНЕРДЖІ   КОНСАЛТІНГ", заступник директора правового департаменту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

    Генеральний директор

 

 

 

А.Л. Поліщук

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

04.05.2016 р.

(дата) 

 

Повiдомлення розмiщено

у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї   04.05.2016 р. 

Повiдомлення опублiковано

у № 83  Газети "Бюлетень. Цiннi папери України"  06.05.2016 р.

Поділитись: