Головна / Акціонерам / Повідомлення про виникнення особливої інформації

Акціонерам

Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
 
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ
00130694
3. Місцезнаходження
21050 м. Вінниця вул. Магістратська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс
(0432)52-50-59, (0432)52-50-11
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
 
II. Текст повідомлення
На підставі рішення  річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 28.04.2017 р. (протокол  №1/2017 від 28.04.2017 р.):
 
- припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Бойко Ігоря Івановича, який перебував на цій посаді з 29.04.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - 28.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента у розмірі 0,000032%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Відповідно до Статуту ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", обрання Голови Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" відбудеться на засіданні Наглядової ради Товариства.
 
- припинено  повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Івахно Віталія Валерійовича, який перебував на цій посаді з 29.04.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - 28.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі 0,000032%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Маркова Максима Олександровича , який перебував  на цій посаді з 29.04.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - 28.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емiтента в розмірі 0,000032%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Філіппова Ігоря Олеговича , який перебував  на цій посаді з 29.04.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - 28.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емiтента в розмірі 0,000032%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Патлавського Руслана Анатолійовича , який перебував  на цій посаді з 29.04.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - 28.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- припинено повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Петрикової Олени Анатоліївни, яка перебувала на цій посаді з 29.04.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  28.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Відповідно до Статуту ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" відбудеться на засіданні Ревізійної комісії Товариства.
 
- припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Дегтярьова Юрія Вікторовича, який перебував на цій посаді з 29.04.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  28.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Камарицького Юрія Сергійовича, який перебував на цій посаді з 29.04.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  - 28.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- обрано члена Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Бойко Ігоря Івановича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2004 року по 20.11.2015 рік - Представництво "Energy Standard Group S.A.", радник; з 23.11.2015 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора з енергетичних питань. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента у розмірі 0,000032%. Є представником акціонера Компанії "ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД" (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED). Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- обрано члена Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Івахно Віталія Валерійовича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", директор департаменту економіки та фінансів; з 01.01.2013 року по 30.11.2015 року - ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", директор департаменту економіки та фінансів; з 01.12.2015 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт  (Україна)", радник Генерального директора з фінансово-економічних питань. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі  0,000032%. Є представником акціонера Компанії "ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД" (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED).Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- обрано члена Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Маркова Максима Олександровича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 26.08.2011 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", Генеральний директор.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі  0,000032%. Є представником акціонера  Компанії "ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД" (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED).Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- обрано члена Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Філіппова Ігоря Олеговича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 26.08.2011 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт "Україна", фінансовий  директор.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі 0,000032%. Є представником акціонера Компанії "ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД" (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED). Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- обрано члена Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Патлавського Руслана Анатолійовича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.12.2010 року по 31.08.2012 року - ПАТ "ВТБ БАНК", старший аналітик; з 05.09.2012 року по 04.10.2013 року - ЗАТ "ВТБ КАПІТАЛ", старший аналітик; з 08.10.2013 року по 12.09.2014 року - ПАТ "ВТБ БАНК", менеджер; з 15.09.2014 року по теперішній час - ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  КАПІТАЛ  УКРАЇНА", заступник директора відділу інвестиційно-банківських послуг. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Є представником акціонера ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА", що діє від свого імені в інтересах Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ". Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- обрано члена  Ревізійної комісії  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Петрикову Олену Анатоліївну. Строк на який обрано особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", провідний економіст департаменту економіки та фінансів; з 02.01.2013 року по теперішній час  - ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", начальник відділу фінансів, директор департаменту економіки та фінансів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- обрано члена Ревізійної комісії  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Камарицького Юрія Сергійовича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.10.2009 року по теперішній час - ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА", провідний спеціаліст з фінансової роботи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- обрано члена Ревізійної комісії  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Дегтярьова Юрія Вікторовича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", провідний юрисконсульт правового департаменту; з 02.01.2013 року по теперішній час - ТОВ "ЕНЕРДЖІ   КОНСАЛТІНГ", заступник директора правового департаменту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Генеральний директор
 
 
 
А.Л. Поліщук
 
(підпис) 
(ініціали та прізвище керівника) 
  
М. П. 
03.05.2017 р.
(дата) 
 
 
 
Повiдомлення розмiщено
у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї   03.05.2017 р. 
 
Повiдомлення опублiковано
у № 83  офіційного друкованого видання "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"  04.05.2017 р.
 
Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
Структурні одиниці
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Інтегрована система менеджменту
Музей
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ