Акціонерам

Повідомлення про виникнення особливої інформації

04 травня 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
 
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ
00130694
3. Місцезнаходження
21050 м. Вінниця вул. Магістратська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс
(0432)52-50-59, (0432)52-50-11
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
 
II. Текст повідомлення
На підставі рішення  річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 28.04.2017 р. (протокол  №1/2017 від 28.04.2017 р.):
 
- припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Бойко Ігоря Івановича, який перебував на цій посаді з 29.04.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - 28.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента у розмірі 0,000032%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Відповідно до Статуту ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", обрання Голови Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" відбудеться на засіданні Наглядової ради Товариства.
 
- припинено  повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Івахно Віталія Валерійовича, який перебував на цій посаді з 29.04.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - 28.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі 0,000032%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Маркова Максима Олександровича , який перебував  на цій посаді з 29.04.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - 28.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емiтента в розмірі 0,000032%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Філіппова Ігоря Олеговича , який перебував  на цій посаді з 29.04.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - 28.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емiтента в розмірі 0,000032%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Патлавського Руслана Анатолійовича , який перебував  на цій посаді з 29.04.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - 28.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- припинено повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Петрикової Олени Анатоліївни, яка перебувала на цій посаді з 29.04.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  28.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Відповідно до Статуту ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" відбудеться на засіданні Ревізійної комісії Товариства.
 
- припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Дегтярьова Юрія Вікторовича, який перебував на цій посаді з 29.04.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  28.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Камарицького Юрія Сергійовича, який перебував на цій посаді з 29.04.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  - 28.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- обрано члена Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Бойко Ігоря Івановича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2004 року по 20.11.2015 рік - Представництво "Energy Standard Group S.A.", радник; з 23.11.2015 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора з енергетичних питань. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента у розмірі 0,000032%. Є представником акціонера Компанії "ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД" (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED). Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- обрано члена Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Івахно Віталія Валерійовича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", директор департаменту економіки та фінансів; з 01.01.2013 року по 30.11.2015 року - ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", директор департаменту економіки та фінансів; з 01.12.2015 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт  (Україна)", радник Генерального директора з фінансово-економічних питань. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі  0,000032%. Є представником акціонера Компанії "ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД" (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED).Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- обрано члена Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Маркова Максима Олександровича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 26.08.2011 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", Генеральний директор.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі  0,000032%. Є представником акціонера  Компанії "ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД" (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED).Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- обрано члена Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Філіппова Ігоря Олеговича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 26.08.2011 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт "Україна", фінансовий  директор.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі 0,000032%. Є представником акціонера Компанії "ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД" (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED). Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- обрано члена Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Патлавського Руслана Анатолійовича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.12.2010 року по 31.08.2012 року - ПАТ "ВТБ БАНК", старший аналітик; з 05.09.2012 року по 04.10.2013 року - ЗАТ "ВТБ КАПІТАЛ", старший аналітик; з 08.10.2013 року по 12.09.2014 року - ПАТ "ВТБ БАНК", менеджер; з 15.09.2014 року по теперішній час - ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  КАПІТАЛ  УКРАЇНА", заступник директора відділу інвестиційно-банківських послуг. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Є представником акціонера ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА", що діє від свого імені в інтересах Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ". Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- обрано члена  Ревізійної комісії  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Петрикову Олену Анатоліївну. Строк на який обрано особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", провідний економіст департаменту економіки та фінансів; з 02.01.2013 року по теперішній час  - ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", начальник відділу фінансів, директор департаменту економіки та фінансів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- обрано члена Ревізійної комісії  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Камарицького Юрія Сергійовича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.10.2009 року по теперішній час - ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА", провідний спеціаліст з фінансової роботи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
- обрано члена Ревізійної комісії  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Дегтярьова Юрія Вікторовича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", провідний юрисконсульт правового департаменту; з 02.01.2013 року по теперішній час - ТОВ "ЕНЕРДЖІ   КОНСАЛТІНГ", заступник директора правового департаменту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Генеральний директор
 
 
 
А.Л. Поліщук
 
(підпис) 
(ініціали та прізвище керівника) 
  
М. П. 
03.05.2017 р.
(дата) 
 
 
 
Повiдомлення розмiщено
у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї   03.05.2017 р. 
 
Повiдомлення опублiковано
у № 83  офіційного друкованого видання "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"  04.05.2017 р.
 
Поділитись: