Показники компанії

Iнформацiя про роботу технiчних служб ПАТ "Вiнницяобленерго" в I кварталi 2011 року

31 березня 2011

Робота технiчних служб Вiнницяобленерго спрямована на пiдвищення технiчного рiвня електромереж з метою забезпечення надiйного та якiсного електропостачання споживачiв областi.

За два мiсяцi поточного року проведено ремонт 47км ПЛ 35-110 кВ та 80,5 км ПЛ-0,4-10 кВ. На ПС 35-110 кВ виконано ремонт 19 вимикачiв 10-35-110 кВ. Вiдремонтовано 64 ТП 10/0,4 кВ., вiдновлено 110 пошкоджених кабельних лiнiй. Розчищено 1005 км трас на ПЛ 0,4-110 кВ. Проводиться реконструкцiя ПС. На даний час введено в експлуатацiю елегазовi вимикачi 110 кВ на ПС "Ямпiль". Проведено реконструкцiю 7,4 км ЛЕП 0,4-10 кВ.

Велику роботу проведено по пiдготовцi до проходження весняного паводку.

Було проведено обстеження стану та готовностi ПЛ, будiвель та споруд, що знаходяться у зонi впливу шкiдливої дiї льодоходу, повенi та дощових паводкiв. Вжитi заходи по їх ремонту, пiдтримуваннi у працездатному станi. Особливу увагу придiлено стану готовностi ЕМ, що забезпечують життєво-важливi об'єкти життєдiяльностi населення та господарства областi.

Проведенi тренування оперативно-диспетчерського персоналу, аварiйно-вiдновлювальних бригад електричних мереж щодо запобiгання i реагування на надзвичайнi ситуацiї в умовах паводкiв, пропуску льодоходу i повенi.

Всi запланованi наказами противоповеневi заходи виконанi. Пропуск весняного паводку в Вiнницяобленерго проходить в нормальному режимi.

Поділитись: