Показники компанії

Результати роботи i перспективи розвитку

28 березня 2011

Ніцак Микола Григорович,
генеральний директор ПАТ "Вінницяобленерго"

 

Результати роботи i перспективи розвитку

У 2010-му роцi основна робота була спрямована на забезпечення стабільності роботи Компанії та подальше підвищення ефективності виробничої діяльності за визначеними основними напрямками розвитку.

Обсяг товарної продукції електроенергії за 2010 рік склав 806,8 млн.грн., у тому числі товарна продукція з передачі та постачання електричної енергії власним споживачам – 766,9 млн. грн. В порівнянні з 2009 роком вона збільшилась на 107,5 млн.грн. Загальні витрати від ліцензованої діяльності Компанії за 2010 рік склали 749,2 млн.грн, в тому числі без витрат на куповану електроенергію (витрати на передачу та постачання) – 310,9 млн.грн., що становить 41,5 відсотка від загальних витрат. В порівнянні з 2009 роком вони збільшились на 27,7 млн.грн., за рахунок збільшення витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації та матеріальних витрат.

Собівартість однієї кіловат-години в 2010 році склала 36,20 коп., за 2009 рік - 34,16 коп. Витрати на одну гривню товарної продукції склали 92,85 коп., у 2009 році – 96,44 коп. Збільшення собівартості однієї кіловат-години в 2010 році в порівнянні з 2009 роком пояснюється зростанням тарифу на куповану електроенергію на 9,9 відсотка.

Фінансовий результат від діяльності Компанії за 2010 рік склав у чистому прибутку 42 млн.грн.

Корисний відпуск електроенергії для власних споживачів у минулому році збільшився на 8% у порівнянні з 2009 роком і склав 2 мільярди 69,3 мільйона кВт.г В структурі корисного відпуску електроенергії найбільшу питому вагу складає: населення - 53,36%; промисловість - 14,47%; непромислові споживачі - 12,88%. 

Розрахунки з ДП „Енергоринок” виконано на 100,5 %. Зменшена заборгованість минулих років за куповану електроенергію на 2,7 млн.грн.

Оплата електроенергії власними споживачами склала 930,2 млн.грн., або 101,1 % до товарного обсягу продукції. Протягом 2010 року зменшено дебіторську заборгованість споживачів на 9,9 млн.грн. Станом на 01.01.2011р. дебіторська заборгованість складала 67,6 млн.грн.

За підсумками року технологічні втрати в мережах становлять 14,9% при нормативі 16,44%. Небаланс технологічних втрат електроенергії від’ємний і становить -1,54%.

В 2010 році повністю виконано заплановані капітальні  ремонти  у високовольтних та розподільчих мережах. В високовольтних мережах проведено капітальний ремонт 505,9 км повітряних ліній електропередач 35-110 кВ (113% від плану), 6 підстанцій 35-110 кВ, 12 силових трансформаторів (120%), 324 вимикачів 10-35-110 кВ (125%). Проведено заміну 4072 ізоляторів та 29,5 км грозозахисного тросу.

В розподільчих мережах 0,4-10 кВ відремонтовано 944 км ПЛ 0,4-10 кВ (100%), замінено 7714 опор, 572 км проводу та 13284 ізолятори. Виконано ремонт ТП та РП 6 - 20кВ, у кількості 385 одиниць, 316 силових трансформаторів. Проведено розчистку трас на ПЛ 0,4-10 кВ загальною протяжністю 4983 км при плані 3082 км та 238 км на ПЛ 35-110 кВ при плані 212 км.

Загальні витрати на капітальний ремонт електромереж в 2010 році склали 29 194 тис.грн. (113% до плану).

Успішна робота Компанії в 2010 році, в певній мірі, є результатом роботи з кадровим персоналом і в першу чергу з персоналом в структурних одиницях електричних мереж.

На кінець 2010 року облікова чисельність штатного персоналу Компанії складала 4819 осіб, в тому числі: кваліфікованих робітників 3350, професіоналів і фахівців 1012, керівників 437. Середній вік працівників Компанії складає 41 рік.

Постійно проводиться робота з підвищення кваліфікації працівників, в тому числі керівників і спеціалістів структурних одиниць. Протягом 2010 року в навчально-курсовому комбінаті пройшли навчання 542 працівники всіх категорій структурних підрозділів Компанії, в тому числі: 385 працівників робочих професій та 174 керівника і спеціаліста.

З метою організації на належному рівні роботи в структурних одиницях, підвищення ділового та кваліфікаційного рівня керівників і спеціалістів в 2010 році провідними фахівцями Компанії проведено короткострокові навчальні семінари для директорів структурних одиниць, працівників кадрових служб, майстрів з автотранспорту.

Для підвищення зацікавленості трудового колективу в результатах праці вживались заходи матеріального та морального стимулювання праці, зокрема в 2010 році на оплату праці персоналу основної діяльності використано коштів на 10,5 млн.грн. більше в порівнянні з 2009 роком. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників в 2010 році складала 2510 грн.

Соціальна політика Компанії була спрямована на забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, вирішення найбільш гострих соціально-економічних проблем працівників структурних підрозділів, створення належних соціально-побутових умов працюючим.

Колективним договором на 2011-2012 роки буде передбачено більш широкий спектр соціальних гарантій для працівників і непрацюючих пенсіонерів товариства, але усе буде залежати від результатів нашої праці.

Серед заходів з оздоровлення та попередження захворювань належна увага приділялась відпочинку і санаторно-курортному лікуванню працівників та їх сімей. Так, за оздоровчий сезон 2010 року (за кошти Компанії та профспілки) відпочили: на Чорноморському узбережжі – 296 осіб; на власній базі відпочинку – 217 осіб; діти працівників в літніх таборах відпочинку та санаторіях – 167 осіб. Оздоровлено в санаторно-лікувальних закладах 102 особи.

В поточному 2011 році виробничі та фінансово-економічні умови, в яких доводиться працювати Компанії, не менш складні, чим були в минулому році. По перше, продовжують діяти інфляційні процеси, які знаходять своє вираження у рості цін на матеріали, обладнання, енергетичні ресурси і таке інше. По друге, на 2011 рік нам затверджено більш жорсткі тарифи на передачу та постачання електроенергії, що зменшує наші можливості в надходженні коштів, в той же час, потреби в них навпаки значно зростають.

В 2011 році працівникам служб енергозбуту та структурних одиниць електромереж необхідно:

- забезпечити стабільну 100-відсоткову оплату реалізованої електричної енергії, а також повернення боргів за спожиту електро-енергію і недопущення накопичення нової заборгованості;

- дотримуватись умов договору з ДП „Енергоринок” щодо повноти поточних розрахунків за куповану class=SpellE>електроенергію та погашення заборгованості минулих років, згідно договорів реструктуризації боргу;

- утримувати на нормативному рівні втрати електричної енергії в мережах Компанії при її передачі клієнтам.

На 2011 рік заплановано провести капітальний та поточний ремонт ПЛ та ПС 35-110 кВ на суму 7,4 млн. грн., повітряних ліній електропередач 0,4-10 кВ на суму 23.4 млн.грн. Планується проведення капітального та поточного ремонтів будівель і споруд різного призначення на загальну суму 4,6 млн.грн., ремонт автотранспорту та спецтехніки – 3,0 млн.грн., ремонт засобів зв’язку – 1,0 млн.грн., засобів вимірювальної техніки - 35 тис.грн. Всього програмою ремонтів на 2011 рік заплановані витрати 39,1 млн.грн.

Головним завданням економічної фінансової служб в 2011 році залишається подальше впровадження економії фінансових і матеріальних ресурсів шляхом вдосконалення методів планування, доведення до структурних одиниць обґрунтованих лімітів з важливих статей витрат, поглиблення економічного аналізу діяльності структурних підрозділів з метою виявлення резервів витрат. Необхідно буде продовжувати приділяти увагу підвищенню ролі матеріальних стимулів для досягнення позитивних результатів у виробничій діяльності структурних одиниць, продовжити роботу по вдосконаленню діючої організаційної структури управління Компанією та оптимізації чисельності персоналу. В поточній роботі необхідно більше концентрувати увагу на забезпеченні одержання Компанією прибутку не нижче запланованого рівня.

Поділитись: