Показники компанії

Структура корисного вiдпуску власних споживачiв за 12 мiсяцiв 2012 року

21 лютого 2013

К.В. власних споживачiв

Промисловiсть

С/Г

ЖКХ

Мiсц.бюджет

Держ.бюджет

Непромисловi

Населення

2 231 991

310 949

137 823

141 317

92 521

62 290

279 783

1 207 308

Поділитись: